۱۴ بهمن ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7376724
T T
۰ نفر
-شب واقعه <؟ پردازش صحیح شخصیت یک قهرمان دفاع مقدس # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/14 فرهنگی.>شب واقعه <.شهرام اسدی.فیلم 88 با این فیلم سینمای دفاع مقدس از زیر اوار ایده -توده قهرمان < بیرون می آید و جایگاه قهرمانانی که در تاریخ دفاع مقدس حق شان برای نسل های دوم و سوم انقلاب ادا نشده است، ادا می شود. شهرام اسدی که در کارنامه سینمایی اش فیلم هایی چون -روز واقعه < را دارد در سطح جهانی هم در هالیوود فیلم ساخته است. در فیلم -شب واقعه < در گونه دفاع مقدس تماشاگر با پدیده ای به نام -قهرمان < مواجه می شود که آرام آرام از موقعیت کار و تلاش به موقعیت جنگی در آبادان پی می برد و در روز هشتم آبان در حالی که دشمن بعثی اقدام به محاصره آبادان کرده است و کسی در آبادان متوجه آن نیست، با موتورسیکلت و بعد از آن با پای پیاده که زخم های عمیق گلوله و ترکش بر آن نشسته است خود را به محل استقرار نیروی مردمی می رساند و فرمانده آنان را در جریان یورش عراقی ها قرار می دهد. دریا قلی مکانیک، قهرمانانه در حالی که قسمت هایی از بدنش همچنان خون چکان است برای راهنمایی نیروهای خود تخت درمانگاه را ترک کرده و آنان را تا رسیدن به محل استقرار عراقی ها همراهی می کند و در زمانی که نیروهای خودی تجاوزگران را به عقب رانده اند و انبوهی از آنان را کشته اند، به شهادت می رسد. شهرام اسدی در این فیلم علاوه بر استفاده اصولی و قابل قبول از پیدایش جنک تا حاد شدن آن از -قهرمان < استفاده می کند که نیروی برتری فکری و جسمی بر دیگران دارد. در میان هم شغلی ها، اهالی شهر و نیروهای اعزامی از مناطق دیگر به آبادان، او جسورترین و باهوش ترین فردی است که با شناسایی موقعیت یورش گرانه دشمن به تنهایی آن اطلاعات را به فرماندهان می رساند. گرچه شکل روایی فیلم تا حدودی متاثر از فیلم سینمایی -ال سید< است با این همه قهرمانی که ارائه می دهد تمام و کمال ایرانی است. با این فیلم سینمای دفاع مقدس از زیر اوار ایده -توده قهرمان < بیرون می آید و جایگاه قهرمانانی که در تاریخ دفاع مقدس حق شان برای نسل های دوم و سوم انقلاب ادا نشده است، ادا می شود. همه می دانیم شهید باکری، بروجردی، چمران، خرازی، متوسلیان و... توده به مفهوم خاص کلمه نبوده اند بلکه آنها خواصی بودند که در بزنگاه تاریخ به هیات قهرمانان درآمدند و با شخصیت خود فتوحاتی تاریخی را رقم زدند. قهرمان تجلی آرزوهای توده هاست. قهرمان امیدبخش و -من < آرمانی مردم است. بنابراین سینمای دفاع مقدس می تواند اسطوره ها و قهرمانان هشت سال دفاع مقدس را با نگاه جدید به نسل حاضر بشناساند.ان شاء الله. از: مجتبی حبیبی فراهنک **ا.خ
۰ نفر