۷ مهر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7366290
T T
۰ نفر
نشست خبری عوامل سریال تلویزیونی نردبام آسمان فرهنگسرای رسانه # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/07/07 فرهنگی.فرهنگسرا.نشست خبری.سریال تلویزیونی
۰ نفر