۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7365415
T T
۰ نفر

جنک 33 روزه اسراییل علیه حزب الله منتشر شد

۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7365415
جنک 33 روزه اسراییل علیه حزب الله منتشر شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/25 فرهنگی.ادبیات.کتاب کتاب جنک 33 روزه اسراییل علیه حزب الله از منظر حقوق بین الملل نوشته نادر ساعد توسط موسسه مطالعات و اندیشه سازان نور منتشر شده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در جنک 33 روزه رژیم صهیونیستی، چهارمین قدرت نظامی جهان و دارای بیشترین تجهیزات و بودجه نظامی در خاورمیانه در برابر جنبشی مردمی و سازمانی غیر دولتی به زانو در آمد و نتوانست در هدف های نظامی تجاوزگرانه اش موفق شود. علاوه بر اثبات موفقیت الگوی جنک نامتقارن، ابعاد حقوقی این جنک نیز که در ان نیروی نظامی اندک اما آموزش دیده و آماده ای به نام حزب الله، دفاع از تمامیت ارضی یک کشور را به عهده می گیرد و به خوبی از عهده این وظیفه برمی آید، در نوع خود بی سابقه بوده است. نویسنده در مقدمه نوشته است: تحلیل و ارزیابی جنک 33 روزه از نظر حقوق بین الملل دشوار است اما برآیندهای آن که نشان دهنده ضعف ها و قوت های حقوق بین الملل در انطباق با وضعیت های عینی از یک سو حقوق و تکالیف بازیگران غیر دولتی مسلح در پرتو هنجارهای حقوق دفاع از خود و بشر دوستی از سوی دیگر است که از قابلیت توجه علمی و عملی کافی برخوردار است. کتاب جنک 33 روزه اسراییل علیه حزب الله دو فصل با نام های جنک 33 روزه اسراییل علیه حزب الله از منظر حقوق بین الملل و گزارش دیده بان حقوق بشر ؟ اسناد جنایات اسراییل در جنک 33 روزه دارد. موسسه مطالعات و اندیشه سازان نور این کتاب را در 117 صفحه و هزار شمارگان با قیمت هزار و 5000 هزارریال منتشر کرده است.
۰ نفر