۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7364759
T T
۰ نفر

اوقات شرعی روز هجدهم ماه مبارک رمضان

۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7364759
اوقات شرعی روز هجدهم ماه مبارک رمضان # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/17 فرهنگی.معارف.رمضان اذان مغرب به افق نزدیکترین زمان، به مرکز استان سیستان و بلوچستان ( زاهدان ) 59:18دقیقه، به افق تهران ساعت 42:19 و به افق دورترین زمان مرکز استان آذربایجان غربی (ارومیه ) 09:20دقیقه است. به گزارش روز سه شنبه خبرنگار معارف ایرنا، اوقات شرعی هجدهمین روز ماه مبارک رمضان در تهران و مراکز استان ها به شرح زیر است: * اراک: اذان صبح 14:5 دقیقه، اذان ظهر 05:13 دقیقه، اذان مغرب 48:19 دقیقه * اردبیل: اذان صبح 10:5 دقیقه، اذان ظهر 10:13 دقیقه، اذان مغرب 58:19دقیقه * ارومیه: اذان صبح 24:5 دقیقه، اذان ظهر 23:13 دقیقه، اذان مغرب 09:20 دقیقه * اصفهان: اذان صبح 09:5 دقیقه، اذان ظهر 57:13 دقیقه، اذان مغرب 39:19 دقیقه * اهواز: اذان صبح 24:5 دقیقه، اذان ظهر 09:13 دقیقه، اذان مغرب 49:19 دقیقه * ایلام: اذان صبح 28:5 دقیقه، اذان ظهر 18:13 دقیقه، اذان مغرب 01:20 دقیقه * بجنورد: اذان صبح 36:4 دقیقه، اذان ظهر 34:12 دقیقه، اذان مغرب 21:19 دقیقه * بندر عباس: اذان صبح 00:5 دقیقه، اذان ظهر 39:12 دقیقه، اذان مغرب 15:19 دقیقه * بوشهر: اذان صبح 19:5 دقیقه، اذان ظهر 00:13 دقیقه، اذان مغرب 38:19 دقیقه * بیرجند: اذان صبح 38:4 دقیقه، اذان ظهر 27:12 دقیقه، اذان مغرب 09:19 دقیقه * تبریز: اذان صبح 19:5 دقیقه، اذان ظهر 19:13 دقیقه، اذان مغرب 06:20 دقیقه * تهران: اذان صبح 04:5 دقیقه، اذان ظهر 58:12 دقیقه، اذان مغرب 42:19 دقیقه * خرم آباد: اذان صبح 21:5 دقیقه، اذان ظهر 10:13 دقیقه، اذان مغرب 52:19 دقیقه رشت: اذان صبح 08:5 دقیقه، اذان ظهر 05:13 دقیقه، اذان مغرب 52:19دقیقه * زاهدان: اذان صبح 38:4 دقیقه، اذان ظهر 20:12 دقیقه، اذان مغرب 59:18 دقیقه * زنجان: اذان صبح 13:5 دقیقه، اذان ظهر 10:13 دقیقه، اذان مغرب 56:19دقیقه * ساری: اذان صبح 55:4 دقیقه، اذان ظهر 51:12 دقیقه، اذان مغرب 37:19 دقیقه * سمنان: اذان صبح 56:4 دقیقه، اذان ظهر 50:12 دقیقه، اذان مغرب 35:19 دقیقه * سنندج: اذان صبح 22:5 دقیقه، اذان ظهر 16:13دقیقه، اذان مغرب 00:20 دقیقه * شهرکرد: اذان صبح 13:5 دقیقه، اذان ظهر 00:13 دقیقه، اذان مغرب 41:19 دقیقه * شیراز: اذان صبح 11:5 دقیقه، اذان ظهر 54:12 دقیقه، اذان مغرب 32:19 دقیقه * قزوین: اذان صبح 08:5 دقیقه، اذان ظهر 04:13 دقیقه، اذان مغرب 49:19 دقیقه * قم: اذان صبح 08:5 دقیقه، اذان ظهر 00:13دقیقه، اذان مغرب 44:19 دقیقه * کرمان: اذان صبح 52:4 دقیقه، اذان ظهر 35:12 دقیقه، اذان مغرب 15:19 دقیقه * کرمانشاه: اذان صبح 24:5 دقیقه، اذان ظهر 15:13 دقیقه، اذان مغرب 59:19 دقیقه * گرگان: اذان صبح 49:4 دقیقه، اذان ظهر 46:12 دقیقه، اذان مغرب 32:19 دقیقه * مشهد: اذان صبح 30:4 دقیقه، اذان ظهر 25:12 دقیقه، اذان مغرب 11:19 دقیقه * همدان: اذان صبح 17:5 دقیقه، اذان ظهر 10:13 دقیقه، اذان مغرب 53:19 دقیقه * یاسوج: اذان صبح 13:5 دقیقه، اذان ظهر 57:12 دقیقه، اذان مغرب 37:19 دقیقه * یزد: اذان صبح 00:5 دقیقه، اذان ظهر 46:12 دقیقه، اذان مغرب 27:19 دقیقه
۰ نفر