۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7362001
T T
۰ نفر

انقلاب اسلامی، زمینه ها و ریشه های آن منتشر شد

۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7362001
انقلاب اسلامی، زمینه ها و ریشه های آن منتشر شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/05/12 فرهنگی.معارف.تازه های نشر کتاب انقلاب اسلامی، زمینه ها و ریشه های آن تحقیق محمد رحیم عیوضی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نویسنده در این کتاب سعی کرده است با بررسی و تامل در پدیده انقلاب اسلامی، تصورات و ادراکات پیشین مخاطبان کتاب، که عمدتا دانشجویان و جوانان هستند، از این پدیده را تصحیح و نگاهشان را تعمیق کند. بخش اول به انقلاب اسلامی و تقابل با انسان انقلابی عصر جدید می پردازد، در بخش دوم انقلاب اسلامی را از نگاه انقلابیون و تحلیلگران بیرونی بیان می کند پیروزی انقلاب اسلامی در بخش سوم بررسی می شود، بخش چهارم با نگاهی تاریخی به انقلاب مشروطیت و دوران پهلوی و بخش پنجم کتاب به گزارشی کوتاه از انقلاب اساسی می پردازد. نویسنده در بخش آخر هم به بازتاب و صدور انقلاب اسلامی و دیدگاه های صاحب نظران داخلی و خارجی در این زمینه می پردازد. کتاب انقلاب اسلامی و زمینه ها و ریشه های آن در تیراژ 2000 نسخه و با قیمت 27 هزار ریال به سفارش معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.
۰ نفر