۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7324356
T T
۰ نفر

فلاحت پیشه:

۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7324356
فلاحت پیشه: بسته پیشنهادی ایران بر خلاف سیاست های غرب ماهیتی تنش زدا دارد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/21 سیاسی.بسته پیشنهادی.ایران.آمریکا حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد دارد که بسته پیشنهادی ایران علاوه بر مشخص کردن راهبرد سیاست خارجی ایران در قبال جهت گیری های برخی کشورها، در سطح بین الملل ماهیت تنش زدایانه را به همراه دارد. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس سیاست خارجی ایرنا در زمینه آماده شدن بسته پیشنهادی ایران گفت: این بسته دارای چند مشخصه عمده است نخستین ویژگی بسته پیشنهادی ایران این است که رهبرد سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد را در دور دوم ریاست جمهوری مشخص می کند. این موضوع قابل پیش بینی بود که دولت در پاسخ به جهت گیری های برخی کشورها و فضاسازی های بین المللی آن ها راهبردی را اتخاذ کند. بهتر است هرچه سریعتر این موضوع عملی شود. مشخصه دوم بسته پیشنهادی این است که راهکارهای تنش زدایانه را در سیاست خارجی ایران مشخص می کند. برعکس سیاست های تنش زائی که برخی کشورهای غربی در قبال ایران در پیش گرفتند در این بسته راه هایی برای کاهش تنش ها با جهان ارائه می شود. فلاحت پیشه در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در این بسته نگرشی سه سطحی را دنبال می کند. این بسته در سطوح بین المللی ، منطقه ای و سیاست خارجی ایران کاربرد دارد و برعکس اظهارات برخی رسانه ها که آن را پاسخی برای یک کشور خاص تعبیر می کنند محسوب نمی شود. در واقع بسته پیشنهادی واکنشی به سیاست های اعلامی ایالات متحده در قبال ایران است. گرچه این بسته می تواند به عنوان پاسخی به سیاست های کشورهایی محسوب شود که سیاست خارجی آن ها در طول سیاست خارجی آمریکا قرار دارند. وی ادامه داد: سخنان وزیر امور خارجه ایران و بسته پیشنهادی ایران پاسخی به ضرب العجل جی هشت نبوده است. زیرا آقای احمدی نژاد حتی پیش از انتخابات در ایران آماده شدن آن را اعلام کرده بود. دلیل تاخیر در ارائه آن نیز این بود که آمریکا به عنوان محور سیاست ها در قبال ایران موضع روشنی را در سیاست خارجی خود اعلام نمی کرد. اوباما با موضع گیری های مقطعی خود نشان داد که منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات ایران است به همین دلیل ایران نیز ارائه بسته را با تاخیر انجام داد. وی در پایان تکرار کرد که در واقع این بسته راهبرد آقای احمدی نژاد در چهارسال آینده و پاسخ به سیاست های آمریکا و تنش آفرینی های کشورهای اروپائی می باشد.
۰ نفر