۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7324326
T T
۰ نفر

اختصاصی/

۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7324326
اختصاصی/ عظیمی: رییس جمهور در چهار سال گذشته به دقت عملکرد وزرا را بررسی کرده است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/21 سیاسی.کابینه دهم.احمدی نژاد عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیر کمیته سیاسی جامه اسلامی نمایندگان ادوار تاکید کرد: بررسی عملکرد وزرا از سوی رییس جمهور در طول چهار سال گذشته به دقت انجام شد و در چهار سال بعد به نحو شایسته تری ادامه می یابد. محمد عظیمی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا تغییر و تحول در ساختار اجرایی کشور توسط رییس جمهور را نشانه خدمتگذاری وی دانست و اظهار داشت: احمدی نژاد با تغییر و تحول جدی در ساختارهای و دستگاه های اجرایی کشور به دنبال هدفی منطقی است که آن هدف خدمت به مردم است. وی افزود:احمدی نژاد می خواهد با تغیرات اساسی در دولت در راستای عدالت محوری پیش برود تا بتواند بهتر به مردم خدمت کند و در این راستا تلاشش را می کند. سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: با این تغییرات خدمتگذاری به مردم آسان تر و با سرعت بیشتری انجام می شود و خدمات بهتری به مردم اراده می شود. عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ،کاهش تصدی گری از سیستم دولتی به سیستم خصوصی را باعث را مثبت ارزیابی کرد و افزود:این مساله باعث می شود که مردم در امور کشور دخالت کنند و نظارت کافی داشته باشند،امروز برنامه ریزی و سیاست گذاری را دولت انجام می دهد و اجرا در دست مردم باشد. دبیر کمیته سیاسی معه اسلامی نمایندگان ادوار تاکید کرد:کار باید به دست مردم انجام شود، دولت به جای کار انجام دادن برای مردم باید کار را با مردم انجام دهد. وی تاکید کرد: بدین منظور باید برخی از وزارت خانه ها ادغام شوند و برخی سبک تر و چابک تر شده و بخشی از کارها به مردم سپرده شده و با مشارکت آنان حل شود. وی با تاکید بر اینکه ساختار کشور باید با توجه بر ارزش ها شکل گیرد اظهار داشت:اصل عدالت محوری و توجه بر ارزش ها در ساختار کشور و عملیاتی کردن آن باید در کشور صورت گیرد. وی افزود: احمدی نژاد امروز این مساله را مبنای کار خود قرار داده است باید تغییرات بر اساس ارزش و فرهنک ایجاد شود و زمینه های مثبت خدمت به مردم فراهم شود. سیام/9121
۰ نفر