۲ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7322343
T T
۰ نفر

برخورد پلیس بامعترضین درکشورهای غربی

۲ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7322343
برخورد پلیس بامعترضین درکشورهای غربی # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/02 اجتماعی.برخورد پلیس.معترضین.کشورهای دیگر
۰ نفر