۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7309066
T T
۰ نفر

مواضع جدید بهمن قبادی درباره رکسانا صابری

۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7309066
مواضع جدید بهمن قبادی درباره رکسانا صابری # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/06 سیاسی.ت.ت تهران - رادیو زمانه روز شنبه با بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی درباره نامه سرگشاده وی در رابطه با رکسانا صابری خبرنگار ایرانی ـ آمریکایی زندانی گفت وگو کرد. به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا ، رادیو زمانه گفت: روز اول اردیبهشت ماه بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی نامه سرگشادهای را در رابطه با رکسانا صابری خبرنگار ایرانی ـ آمریکایی زندانی در تهران منتشر کرد. قبادی در این نامه به دوستی نزدیک خود با رکسانا صابری اشاره کرده بود. قبادی در این باره به رادیو زمانه گفت: می خواستیم با هم ادامه کار بدهیم و او به دلیل این که کارتش را گرفته بودند و فعالیتهای دیگری نداشت ، کمی خسته شده بود و احساس بیهودگی میکرد و میگفت نمیدانم چهکار دارم میکنم. وی گفت: در رابطه با ایده کتابش، کنارش ایستادم و به شکلی مشاورش بودم که بتواند کتابش را کامل کند. کسانی را که میشناختم به او معرفی کردم که بتواند با آنها گفتوگو کند. وی درباره اینکه با توجه به اتمام مهلت کارت خبرنگاریش، احتمال نمیداد که ممکن است در ایران برایش مشکلی پیش بیاید، گفت: کاری نمیکرد، یکی دو گزارش خیلی نرمال برای RPA می فرستاد. یعنی هیچ کار خطرناکی نمیکرد. من و او، آن قدر هم مثل خیلی از آدمهایی که اینجا فعالیت میکنند، جسور نبودیم که بخواهیم هرغلطی بکنیم. قبادی اظهار داشت: کتابش را هم که نوشته بود ولی داشت دچار افسرده می شد، چون هیچ امیدی نداشت. منتظر بود که اول اردیبهشت برویم. هم فیلم من تمام شده بود و هم کتاب او. وی گفت: اول اردیبهشت قصد رفتن به آمریکا داشتم تا او آنجا به کارهایش ادامه بدهد، من هم دست و پایی بزنم و بتوانم بنیادهایی پیدا کنم که به کارهایم کمک کنند. قبادی درخصوص نظر خانواده رکسانا صابری نسبت به نامه خود،گفت: فقط به خاطر والدیناش سکوت کرده بودم،پدرش از اول با این نامه مخالف بود اما وقتی برای چند لحظه همدیگر را دیدیم به پدرش گفتم که دیگر طاقت ندارم و این نامه را می نویسم. قبادی در پاسخ به این سوال که هدف شما از نوشتن این نامه کمک گرفتن از خارج از ایران بود، گفت: درخواست کمک نه، اصل دیالوک من فقط نوعی شهادتنامه است. وی گفت: رکسانا آدمی نبود که وارد این بازی شود. آن قدر قوی نبود که وارد این بازی شود. صویر**1751** 1506
۰ نفر