۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7302772
T T
۰ نفر
عابدی:سازمان پزشکی قانونی در جهت استانداردهای جهانی حرکت می کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/18 اجتماعی.قضایی.سازمان پزشکی قانونی.فجر 88 رییس سازمان پزشکی قانونی کشوربا بیان اینکه فعالیت ها و برنامه های این سازمان در سال های اخیر رو به رشد بوده است،گفت: امور در این سازمان به سوی استانداردهای بین المللی است. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا محمد حسن عابدی در سی و یکمین سالگرد پیروزی نقلاب اسلامی به تشریح پیشرفت ها و دستاوردهای این سازمان در سال های اخیر پرداخت و افزود: پزشکی قانونی در 10 سال گذشته پیشرفت های قابل توجه و دستاوردهای روزافزونی داشته و دیدگاههای نوین در این سازمان جایگزین دیدگاه های سنتی شده است. عضو شورای معاونین قوه قضاییه، یادآورشد: در دهه دوم فعالیت سازمان پزشکی قانونی کشور، اولویت های اصلی این سازمان، تمرکز زدایی، ارتقای سطح کیفیت، بهره گیری از روش های نوین مطابق با استانداردهای بین المللی ، تهیه استانداردهای ویژه پزشکی قانونی، اولویت دادن به کنترل کیفی خارجی و اولویت بخشی به استفاده از فناوری اطلاعات و حرکت به سمت دولت الکترونیک بوده است. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور،عابدی با اشاره به این که در دهه اول فعالیت سازمان، بسیاری از خدمات تنها در چند مرکز اصلی به ویژه در تهران ارایه می شد، تصریح کرد: این موضوع موجب شد سازمان با حجم مراجعات و به دنبال آن اطاله در ارایه خدمات به ویژه در بخش آزمایشگاه و کمیسیون های پزشکی روبه رو شود اما با سیاست متمرکز زدایی و توسعه مراکز تا حد زیادی این مشکل برطرف شد. این مقام پزشکی - قضایی با اشاره به آمارهای موجود در زمینه عملکرد سازمان پزشکی قانونی ، گفت: تعداد آزمایشگاه های این سازمان در سراسر کشور تا سال 78 تنها 8 مرکز بود در حالی که هم اکنون 28 مرکز استان مجهز به آزمایشگاه هستند. همچنین تعداد کمیسیون ها از یک مرکز در سال 78 به 31 مرکز در سال گذشته رسیده است. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر افزایش تجهیزات آزمایشگاه ها، فعالیت دفتر کنترل کیفی خارجی و اصلاح رویه در این حوزه، افزود: در حال حاضر 5 سطح آزمایشگاهی در کشور تعریف شده است که آزمایشگاه های مراکز استان حداقل باید در سطح 3 قرار گیرند. عابدی یادآور شد که توسعه تجهیزات و امکانات سازمان، میانگین زمانی ارایه خدمات در کمیسیون ها از شش ماه در سال 80 به 35 روز در سال گذشته کاهش یافته است. وی توضیح داد: استفاده از فناوری های نوین در سال های اخیر بسیار ملموس و محسوس شده به طوری که بدون وجود این علوم و فنون، زندگی غیرقابل تصور است و در نیم قرن گذشته جایگاه آن در مدیریت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سرعت توسعه پیدا کرده و هر روز بیشتر می شود. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: استفاده از فناوری های نوین برای افزایش سرعت و دقت در خدمات کارشناسی، همیشه در دستور کار سازمان پزشکی قانونی بوده زیرا علوم پزشکی و به تبع آن پزشکی قانونی به سرعت در حال تغییر و تحول است. در واقع بدون استفاده از فناوری های نوین در حوزه های آزمایشگاهی و تخصصی، صحبت از ارایه خدمات با کیفیت و سرعت مناسب بی معنا است و در حد شعار خواهد بود. عابدی با بیان اینکه در دهه دوم تشکیل این سازمان، در تفکر و سیاست گذاری آن تغییر و تحول مبنایی به وجود آمد، گفت: با نگرش نو، نیاز به علوم و تجهیزات مدرن به وضوح احساس شد. عضو شورای معاونین قوه قضاییه با اشاره به تغییر اولویت های سازمان پزشکی قانونی کشور ، تصریح کرد: در سال های اخیر تمرکززدایی، آموزش و پژوهش، استفاده از تجهیزات و روش های نوین، بهره برداری از منابع و مراجع علمی روز دنیا، استانداردسازی در همه ابعاد، کنترل کیفی خدمات تخصصی، تهیه مکتوبات علمی و بومی سازی پزشکی قانونی در ایران، پیوستن به دولت الکترونیک و ارایه خدمات با استفاده از IT و ICT در اولویت های کاری و سیاست گذاری سازمان قرار گرفته است. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: تا سال 83-82، فعالیت های اجرایی و صفی در سازمان گسترش سریعی داشت به نحوی که مدیران ارشد فرصت کمتری برای تمرکز و اولویت دادن به این موضوعات پیدا کردند؟ اما در این مدت تجربه های ارزشمندی به دست آمد و تعداد کارشناسان پزشکی قانونی افزایش پیدا کرد ؟ به دنبال آن تفکیک فعالیت های صفی و ستادی و تمرکز زدایی در سازمان مطرح شد و موضوعات کیفی و علمی در اولویت های کاری قرار گرفت. عابدی با اشاره به تلاش مدیران سازمان برای آشنایی با علوم و روش های نوین دنیا و استفاده از فناوری و تجهیزات مدرن و نیز به کارگیری جدیدترین روش ها و متدها در پزشکی قانونی ، افزود: در چند سال گذشته در پزشکی قانونی نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی برای ارتقای دانش کارشناسان پزشکی قانونی، تهیه میلیاردها تومان تجهیزات مطابق با آخرین استانداردهای پزشکی قانونی کشورهای پیشرفته و بهره برداری از آن ها اقدام شده است. همچنین تهیه و تدوین بیش از 60 عنوان کتاب علمی در زمینه های مختلف برای تبیین مکتب پزشکی قانونی ایران، منطبق با قوانین جاری و بستر فرهنگی و مذهبی حاکم بر جامعه توسط سازمان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در راستای دستیابی به علوم نوین دنیا در دستور کار قرار گرفته است. وی، اجرای کنترل کیفی خارجی به عنوان اولویت کاری حوزه پزشکی و آزمایشگاهی و ضرورت استفاده از ICT در پزشکی قانونی را از دیگر برنامه های سازمان برای دستیابی به روش ها و متد روز دنیا عنوان کرد. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری به پیشرفت های سازمان در حوزه IT اشاره کرد و گفت: امروزه بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT( ( به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتناب ناپذیر در همه حوزه های کاری و خدماتی سازمان مطرح است. از یک سو حجم کمی خدمات کارشناسی و گسترش و تنوع آن و از سوی دیگر انتظارات مراجع قضایی و جامعه از سطح کیفی این خدمات موجب شده است که اجرا و سیاست گذاری برای این نیازها بدون استفاده از ICT در پزشکی قانونی عملی نباشد. عضو شورای معاونین قوه قضاییه یادآورشد: از سال 75 موضوع اتوماسیون و استفاده از ICT در پزشکی قانونی مطرح بود اما به دلیل محدودیت های موجود، حدود 10 سال پس از آن، استفاده از فن آوری اطلاعات و ا رتباطات به صورت عملیاتی و اجرایی در دستور کار و اولویت سازمان قرار گرفت. هرچند در طول این مدت به واسطه ضرورت و نیازی که در حوزه های مختلف احساس می شد، فعالیت های پراکنده ای به صورت جزیره ای در استان ها و ستاد صورت گرفت. به عقیده عابدی ، مدیران سازمان پزشکی قانونی باور و یقین دارند که رسیدن به اهداف راهبردی سازمان یعنی بهبود و استقرار استانداردهای کمی و کیفی قانونی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی سازمان در منطقه بدون ICT بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به طرحهای ICT اجرا شده در این سازمان، گفت: در حال حاضر، نرم افزارهای اداری و پشتیبانی در 30مرکز استان نصب و دفاتر ثبتی سنتی جمع آوری شده است. این مقام پزشکی - قضایی در ادامه با اشاره به راه اندازی کامل فاز اول پورتال سازمان با جنبه اطلاع رسانی و آموزش همگانی در ستاد و مراکز استان ها، افزود: بخش هایی از فاز دوم پورتال به طور آزمایشی در ستاد سازمان و استان تهران در حال بهره برداری است، که بعد از تکمیل و نهایی شدن، خدمات اداری برای پرسنل و همچنین برخی از خدمات و پیگیری نامه ها برای مردم از طریق آن و به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد. وی با اشاره به راه اندازی شبکه WAN سازمان پزشکی قانونی کشور ، افزود: تا کنون نصب راه آندازی تجهیزات و برقراری ارتباط در 30 استان کشور (40 ساختمان از مجموع 45 ساختمان طراحی شده در فاز اول پروژه ) پایان یافته و در حال حاضر حدود هزار و 100 کاربر در کل کشور از طریق شبکه گسترده با یکدیگر در ارتباط هستند که در فاز بعدی تمام ساختمان های تملیکی و سپس تمام واحدهای پزشکی قانونی در سراسر کشور به شبکه خواهند پیوست. عابدی همچنین به پروژه اتوماسیون بخش های تخصصی که از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون در مرحله اجرای فاز چهارم از 8 فاز آن قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: اتوماسیون بخش های تخصصی شامل معاینات بالینی، معاینه اجساد و تالار تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه است که نرم افزار بخش معاینه اجساد و تالار تشریح به صورت آزمایشی در چند نقطه نصب و بارگذاری شده است . اجرای کامل این پروژه در بخش های کارشناسی، ارایه خدمات تخصصی و آموزشی و پژوهش سازمان را از لحاظ سرعت و کیفیت متحول خواهد کرد. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آموزش مجازی و ,E-learning راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس (Conference Video( و برقراری ارتباط بین دوربین های مدار بسته در کل سازمان را از دیگر طرحهایی دانست که در دستور کار این سازمان قرار دارد و گفت: این طرحها برای یکسان سازی رویه های کارشناسی، استفاده غیرحضوری از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر حوزه های مختلف، افزایش کیفیت خدمات، مدیریت و سیاست گذاری در سازمان بسیار با ارزش خواهند بود. اجتمام **/9132** 1010//1599
۰ نفر