۷ آذر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7298522
T T
۰ نفر

شارجه به کودکان بی سرپرست تابعیت می دهد

۷ آذر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7298522
شارجه به کودکان بی سرپرست تابعیت می دهد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/07 اجتماعی.خارجی.امارات.کودکان دبی - در یک اقدام بی سابقه در کشور امارات، شارجه به کودکانی که ملیت پدر و مادر آنان مشخص نیست، ملیت اماراتی می دهد. بر اساس قانون کشور امارات تنها افرادی می توانند تابعیت این کشور را داشته باشند که پدر و مادر اماراتی داشته باشند. یکی از معضلات اجتماعی کشور امارات ، کودکان بی سرپرست و سرراهی است که والدین آنان مشخص نیست. بسیاری از نوزادان که حاصل روابط نامشروع هستند ، پس از تولد در محل های خلوت رها می شوند که این گروه توسط پلیس به مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست سپرده می شوند. بر اساس گزارشی که اخیرا توسط بخش حمایت از کودکان بی سرپرست در شارجه منتشر شده است ، تاکنون هزار و 690 کودک بی سرپرست در این امارت شناسایی شده اند و به تازگی 98 کودک دیگر به آنان اضافه شده است. شارجه در نظر دارد تا پس از اعطای ملیت اماراتی به این گروه از کودکان زمینه نگهداری از آنان و ارایه خدمات حمایتی را برای کودکان بی سرپرست فراهم کند. همچنین با اعطای ملیت اماراتی به کودکان بی سرپرست امکان واگذاری آنان به خانواده های متقاضی نگهداری اینگونه کودکان فراهم خواهد شد. بر اساس این گزارش، امارت شارجه تا پایان سال 2010 زمینه اعطای ملیت اماراتی به کودکان بی سرپرست را ایجاد می کند. خاورم 1431**1651**2041**
۰ نفر