۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7295412
T T
۰ نفر
پرداخت تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان از سوی سازمان تامین اجتماعی # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/07/25 اجتماعی.تامین اجتماعی.بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با پرداخت تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان آماده ارائه خدمات به آنان است. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین > الملل سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه براساس تشخیص پزشک معالج موقتا قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. بر اساس این گزارش ،از جمله شرایطی که بیمه شده می تواند از حمایت سازمان برخوردار شود می توان به مواردی از جمله اینکه، بیمه شده در دوره بیماری شاغل نباشد و مزد دریافت نکند، همچنین در ایام بیماری استعفا نداده و بازخرید و اخراج نشده و ازکارافتاده کلی نیز باشد. این گزارش می افزاید: از سوی دیگر فرد بیمه شده قبل از شروع استراحت باید مشغول به کار بوده یا در مرخصی اسحقاقی باشد و پس از آن استراحت پزشکی بیمه شده به تایید پزشک معتمد یا شورای پزشکی سازمان تامین اجتماعی نیز برسد. بنابر این گزارش، اصل دفترچه درمانی و گواهی استراحت پزشکی تایید شده توسط پزشک معتمد سازمان یا شورای پزشکی سازمان و گواهی کارفرما مبنی بر تاریخ اعلام بیماری و تایید عدم حضور بیمه شده در دوران بیماری در کارگاه از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری محسوب می شود. در این گزارش آمده است: مقدار غرامت دستمزد ایام بیماری به نسبت حقوق و دستمزد بیمه شده و وضعیت تاهل یا افراد تحت تکفل او متفاوت است و تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و ازکارافتاده شناخته نشده است. اجتمام 9022//1348**
۰ نفر