۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7284996
T T
۰ نفر

طرح پاکسازی خانه و بیغوله جرم خیز در جنوب تهران

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7284996
طرح پاکسازی خانه و بیغوله جرم خیز در جنوب تهران # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/13 اجتماعی.طرح پاکسازی 25 خانه.و بیغوله جرم خیز در جنوب.تهران
۰ نفر