۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7280815
T T
۰ نفر

وزیر دادگستری:

۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7280815
وزیر دادگستری: برای اصلاح وتربیت مدد جویان در زندان مرکزی بندرعباس اقدام شده است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/20 اجتماعی.وزیر دادگستری.بازدید از زندان.بندرعباس بندرعباس - وزیر دادگستری گفت : برای اصلاح و تربیت مدد جویان در زندان مرکزی بندرعباس گامهای اثر بخشی برداشته شده است. به گزارش ایرنا ،سید مرتضی بختیاری پنجشنبه در جریان بازدید از زندان مرکزی بندرعباس افزود: با برنامه ریزیهای مدون وعلمی و اجرای طرحها وبرنامه های گسترده برای اصلاح و تربیت و تغییر نگرش مدد جویان در زندان مرکزی بندرعباس اقداماتی صورت گرفته که قابل قیاس با گذشته نیست. وی ادامه داد: زندانبانی اسلامی با تدبیر اصلاحی در راستای تعالیم اسلامی وآموزه های دینی و رسیدگی همه جانبه با محوریت عدالت و مهرورزی به خوبی در زندانهای هرمزگان شکل گرفته است. وزیر دادگستری خواستار هدفمند شدن برنامه های اصلاحی وتربیت در همه زندانهای کشور و رسیدگی بیشتر به خانواده مدد جویان شد. بختیاری در یایان از اقدام شایسته مدیریت وکارکنان زندانهای هرمزگان به خاطر تلاش شبانه روزی وتلاش بی وفقه در اصلاح وتربیت مدد جویان قدردانی کرد .ک/2 668/667
۰ نفر