۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7272490
T T
۰ نفر
نماینده مجلس:مرکزپژوهش های مجلس ازتوان نخبگان کشوربهره برداری شایسته کند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/16 سیاسی.بودجه مجلس.پژوهش های مجلس اصفهان- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شایسته است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ازتوان نخبگان کشور بهره برداری شایسته کند. به گزارش ایرنا، محمد کریم شهرزاد، جمعه در جلسه دیدارمدیران ارشد استان اصفهان با روسای دانشگاه های این استان افزود:در حالی کل توان کارشناسی قوه مقننه در این مرکز کانالیزه شده که مرکز پژوهش ها به دلایل گوناگون، برآیند توان کارشناسی و تخصصی نخبگان و دانشگاه های کشور محسوب نمی شود. وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها تغذیه قوه مقننه را بر عهده دارد، یک مورد انحراف معیار در آمارگیری ها سبب ارائه گزارش های ناصحیصی خواهد شد که به نمایندگان مرم انتقال می یابد و بر اساس چنین گزارش هایی ، تصمیم گیری می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: برای تعیین بودجه نگاه های مختلف وجود دارد ولی لزوم تصمیم گیری علمی در قوه مقننه محرز است . نماینده مردم اصفهان گفت : در اجرای برخی طرحها باید نگاه دو سویه داشت تا گرایش ها در اخذ نتیجه اثر نکند. شهرزاد افزود: برای تصمیم گیری های قوه مققنه، باید از همه توان کارشناسی کشور استفاده کرد، چرا که این قوه از جایگاه حساسی برخوردار است و تصمیمات اتخاذ شده در آن روی زندگی مردم، سرنوشت انقلاب و در مواردی وضعیت دیگر کشورها نیز اثرگذار خواهد بود. وی گفت : استان اصفهان دارای ظرفیت های بالا و وجه غالب فرهنگی است و باید به یاد داشته باشیم که همه توان پژوهشی کشور، منحصر به مرکز نیست. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خویش خواستار کار کارشناسی هسته های نخبه دانشگاهی به موازات مرکز پژوهش های مجلس شد و گفت: طرح یارانه ها به قانون تبدیل شده و قسمت های مختلف آن نیاز به کار کارشناسی دارد. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: بیان مصیبت از سوی مسوولان هنر نیست، مردم ما را برگزیده اند تا برای مشکلات آنها چاره اندیشی کنیم و راه حل بیابیم نه اینکه صرفا به بیان مشکلات حوزه خود بپردازیم. 15/545
۰ نفر