۴ بهمن ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7269419
T T
۰ نفر
مدیرکل امور ایمنی هسته ای در گفت و گو با ایرنا؟ تاسیسات هسته ای کشور از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/04 سیاسی.هسته ای.کنوانسیون ایمنی هسته ای.نظام ایمنی هسته ای مدیرکل امور ایمنی هسته ای کشور با بیان اینکه تاسیسات هسته ای ایران از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ایمنی نیروگاه بوشهر براساس ضوابط نظام ایمنی هسته ای کشور و مطابق با الزامات ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی بنیان نهاده شده است . دکتر کامران سپانلو در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار انرژی هسته ای ایرنا،با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون ایمنی 1994 از سوی سازمان انرژی اتمی به مسئولان ذیربط توصیه شده است، تاکید کرد: یکی از الزامات موکد،استقلال موثر نظام ایمنی هسته ای از بهره برداران و مسئولان تاسیسات هسته ای است. سپانلو در پاسخ به این سوال که دانشمندان کشورمان تا چه اندازه با مدل های نظام ایمنی در کشورهای دیگر و صاحب فن آوری آشنا هستند و آیا پیشنهادهایی برای همکاری در این زمینه از جانب ایران و یا آنها ارائه شده است یا نه ؟، تاکید کرد: مدل نظام ایمنی هسته ای در کشورهای مختلف معمولا دربرگیرنده ساختار، زیرساخت، اجزای تشکیل دهنده ، وظایف، مسئولیت ها، اختیارات و غیره است و الزامات ارایه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، که مورد پذیرش جامعه بین المللی است، مبنای مدل های موجود هستند. وی افزود: یکی از الزامات موکد استقلال موثر (از جمله استقلال در تصمیم گیری و استقلال مالی ) نظام ایمنی هسته ای از بهره برداران و یا مسئولان تاسیسات هسته ای است. نظام ایمنی هسته ای اکثر کشورها نیز براساس این الزامات تشکیل شده است. آشنایی با ساختار نظام ایمنی هسته ای کشورها از طریق نشست های بین کشورها، که ایران نیز در آن ها شرکت می کند، انجام می گیرد و کارشناسان و مدیران نظام ایمنی هسته ای کشور با این الزامات آشنایی کامل دارند. *** کشورهای پیشرفته هسته ای در ارزیابی ایمنی تاسیسات ایران مشارکت دارند مدیرکل امور ایمنی هسته ای کشور در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر اینکه چه کشورهایی در زمینه ایمنی هسته ای با جمهوری اسلامی همکاری کرده اند و آیا شرایط تحریم، تاثیری بر این همکاری ها داشته است یا نه ؟، تصریح کرد: با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و همکاری آژانس با نظام ایمنی هسته ای کشور در زمینه اطمینان از بهره برداری ایمن تاسیسات هسته ای، کشورهای صاحب فن آوری هسته ای پیشرفته نیز در قالب پروژه های همکاری با آژانس در ارزیابی ایمنی تاسیسات هسته ای ایران (نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور پژوهشی تهران ) مشارکت دارند. کامران سپانلو اظهار داشت: نظام ایمنی هسته ای کشور تحت قرارداد همکاری مشترک با کشور روسیه از خدمات مشاوره ای این کشور برای ارزیابی ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در تمام مراحل ساخت، راه اندازی و بهره برداری، بهره می برد. بدیهی است به علت تحریم های اعمال شده، همکاری کشورهای غربی برخوردار از فن آوری هسته ای پیشرفته با نظام ایمنی هسته ای کشور با محدودیت هایی روبه رو گردیده است. وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی برای هرچه ایمن تر ساختن تاسیسات هسته ای کشور دارید و آیا ملاک ایمنی در تاسیسات هسته ای ایران معاهدات بین المللی است و یا فراتر از آن، گفت: نظام ایمنی هسته ای کشور با هدف حصول اطمینان از استفاده ایمن از تاسیسات هسته ای و منابع مولد پرتو، به دانش روز در زمینه ایمنی جهت نظارت بر تاسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی مجهز است. سپانلو خاطرنشان کرد: ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر، براساس ضوابط نظام ایمنی هسته ای کشور و عمدتا مطابق با الزامات ایمنی آژانس بنیان نهاده شده است و در مواردی نیز از تجربیات کشورهای صاحب فن آوری هسته ای پیشرفته در این زمینه استفاده شده است. مدیرکل امور ایمنی هسته ای کشور تصریح کرد: نظام ایمنی هسته ای کشور از طریق فرآیند صدور پروانه و مجوز در تمامی مراحل، در طول عمر نیروگاه، از انطباق آن با مقررات و استانداردهای ایمنی اطمینان حاصل می نماید و نظارت های الزام آور را از طریق بازرسی های مستمر انجام می دهد. نظام ایمنی هسته ای کشور در صورت مشاهده هرگونه انحراف از مقررات و ضوابط، با بهره گیری از اعمال قانون تا رفع کامل، بهره بردار را ملزم به رفع نواقص و انحرافات پیش آمده می نماید و پس از رفع کامل نواقص اجازه بهره برداری مجدد را صادر می نماید. کامران سپانلو اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنین عضو کنوانسیون اطلاع رسانی سریع در هنگام وقوع حوادث هسته ای و پرتوی و همچنین کنوانسیون کمک رسانی به هنگام وقوع حوادث پرتوی و هسته ای است. پس از بررسی و مطالعه شرایط جهانی و وضعیت کشور، لزوم تدوین قانون استفاده ایمن از انرژی هسته ای و منابع پرتو در کشور مشخص شد و پس از بررسی های کارشناسی، پیش نویس این قانون تدوین شد که هم اکنون در مراحل اقدامات قانونی جهت تصویب قرار دارد. ** ایمنی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان آژانس نیز ارزیابی شده است مدیرکل امور نظام ایمنی هسته ای کشور در پاسخ به این سوال که سایت های هسته ای تا چه اندازه ایمنی هستند و تا چه اندازه از استانداردهای بین المللی مانند کنواسیون ایمنی هسته ای در ساخت آنها تبعیت شده است، تاکید کرد: الزامات ایمنی برای تاسیسات و فعالیت های هسته ای در ایران توسط نظام ایمنی هسته ای کشور تهیه و تدوین می شود. این مقررات و رهنمودها با توجه به الزامات و رهنمودهای مراجع بین المللی ، همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهیه می شود. بهره برداران در چارچوب درخواست پروانه ها یا مجوزهای لازم را همراه با مدارک و اطلاعات خواسته شده (براساس مقررات صدور پروانه/ مجوز هر یک از تاسیسات هسته ای ) به نظام ایمنی هسته ای کشور ارایه می دهند. وی خاطرنشان ساخت: گزارش های تحلیل ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر، علاوه بر بررسی توسط کارشناسان نظام ایمنی هسته ای کشور، توسط کارشناسان آژانس نیز بررسی و ارزیابی شده اند و نتایج بررسی ها در این گزارش ها لحاظ شده است . لذا، با توجه به موارد یاد شده تاسیسات هسته ای کشور از سطح ایمنی بالایی برخوردار هستند. *** کنوانسیون ایمنی هسته ای جهت اخذ تصمیم به مراجع ذیربط ارجاع شده است سپانلو در پاسخ به این پرسش ایرنا که تاکنون چند کشور به کنوانسیون ایمنی هسته ای پیوسته اند و چرا تاکنون جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده است، اظهار داشت: تمامی کشورهای بهره بردار نیروگاه های هسته ای، کنوانسیون ایمنی هسته ای را امضا نموده اند و تا مرداد سال جاری تعداد 66 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران نیز در آینده نزدیک اقدام به بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر خواهد نمود، این کنوانسیون پس از کارشناسی جهت اخذ تصمیم مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع شده است. *** منافع عضویت در کنوانسیون ایمنی هسته ای مدیرکل امور نظام ایمنی هسته ای کشور در پاسخ به پرسش ما در رابطه با منافع و فواید عضویت در کنوانسیون ایمنی هسته ای گفت: -1 ایجاد اعتماد بیشتر در سطح آژانس -2 کسب اعتبار بیشتر در سطح بین المللی در زمینه ایمنی نیروگاه های هسته -3 تقویت فرهنک ایمنی هسته ای در کشور -4خنثی سازی تبلیغات منفی برخی از کشورها در سطح منطقه و در سطح جهانی درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر -5 تبادل علمی و مشارکت در تجارب دیگر کشورهای عضو هنگام بررسی برنامه های ایمنی هسته ای و همچنین ایجاد و گسترش زمینه همکاری های فنی با کشورهای عضو کنوانسیون -6 هماهنک سازی بیشتر سیستم نظارت بر تاسیسات و فعالیت های هسته ای کشور با سیستم های نظارتی بین المللی -7 قانونمندتر شدن ایمنی تاسیسات هسته ای کشور از جمله مواردی هستند که به عنوان مزایای پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته ای محسوب می شوند. *** تعهدات ایران در صورت پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته ای کامران سپانلو در پاسخ به این سوال که عضویت در کنوانسیون ایمنی هسته ای چه تعهداتی را بر دوش کشورمان قرار می دهد، تصریح کرد: کشورها در صورت پیوستن به این کنوانسیون، متعهد به انطباق وضعیت ایمنی نیروگاه های هسته ای خود در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری با الزامات و ضوابط ایمنی آژانس می شوند. براساس ماده 3 کنوانسیون ایمنی هسته ای ؟ دارا بودن یا ایجاد یک نظام ایمنی مستقل از دیگر تعهدات کشورهای عضو است. همچنین، در این کنوانسیون بر وجود یک برنامه اضطراری هسته ای و پرتوی تاکید شده است.
*** عضویت در کنوانسیون ایمنی هسته ای تاثیری بر حاکمیت ملی ندارد مدیرکل امور نظام ایمنی هسته ای کشور در پاسخ به این سوال که آیا محتوای عبارات به کار گرفته شده در کنوانسیون ایمنی هسته ای به گونه ای است که بتواند مانند بعضی از معاهدات بین المللی حاکمیت ملی کشور عضو را تحت تاثیر قرار دهد؟، گفت: خیر، کنوانسیون ایمنی هسته ای یک کنوانسیون تشویقی است و عضویت در آن تاثیری بر حاکمیت ملی ندارد زیرا در این کنوانسیون بازرسی و اقدامات تنبیهی برای کشورهای عضو پیش بینی نشده است. *** عدم عضویت در این کنوانسیون مانع ساخت و بهره برداری ایمن نیروگاه های هسته ای نخواهد بود کامران سپانلو در پاسخ به این سوال که برخی از دیپلمات ها و کارشناسان غربی این گونه استدلال کرده اند که بدلیل عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون ایمنی هسته ای، تهران اجازه بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر و یا هر نیروگاه دیگری را که بسازد را ندارد، تاکید کرد: خیر، این برداشت صحیح نیست چرا که عدم عضویت در این کنوانسیون مانع ساخت و بهره برداری ایمن نیروگاه های هسته ای نخواهد بود. *** پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته ای را به مقامات ذیربط توصیه کرده ایم مدیرکل امور نظام ایمنی هسته ای کشور در رابطه با نگاه سازمان انرژی اتمی و کارشناسان نظام ایمنی کشور به پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته ای، تاکید کرد: پیوستن به این کنوانسیون از سوی سازمان انرژی اتمی به مقامات ذیربط توصیه شده است زیرا حصول اطمینان از ایمنی تاسیسات هسته ای از اهداف سازمان انرژی اتمی ایران و نظام ایمنی هسته ای کشور است. بدیهی است ارایه اطلاعات و گزارش های صحیح و دقیق به دولتمردان و قانونگذاران موجب مساعدت آنان در تحقق این مهم می شود. نظام ایمنی هسته ای کشور در سال
۰ نفر