۲۵ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7228926
T T
۰ نفر
کشاورزان اصفهانی برای حق آبه خود از رییس جمهوری استمداد خواستند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/25 اقتصاد.کشاورزی.حق آبه اصفهان- نمایندگان کشاورزان و حق آبه داران زاینده رود استان اصفهان طی نامه ای به رییس جمهوری، رسیدگی به مشکلات حق آبه داران زاینده رود را خواستار شدند. این نامه که نسخه ای ازآن روزپنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، توسط شورای اسلامی 34 روستای استان اصفهان ازبخشهای مرکزی،جلگه و بن رود و همچنین کانون خبرگان کشاورزی استان مهر و امضا شده است . در این نامه خطاب به دکتر احمدی نژاد آمده است:ازسال 1384 که قانون استقلال آب استانها به تصویب مجلس رسید، استان چهارمحال و بختیاری با توجه به قانون یادشده که رعایت حق آبه دار و مالکان قبلی در آن تاکید شده است ،اقدام به صدور مجوز فروش حق انشعاب آب به مناطق مرتفع بالادست رودخانه زاینده رود نموده و می نماید. در این نامه اضافه شده است: این عمل باعث شده است که زاینده رود با مختصر کمبود بارندگی برای حق آبه داران کاملا خشک شود و حق آبه داران که مالکان اصلی هستند، حدود دوسال است به دلیل بی آبی رودخانه هیچ درآمدی ندارند. کشاورزان اصفهانی درنامه خود افزوده اند:استان چهارمحال حدود دودهه است که مرز جداکننده دواستان را که خط الراس کوه های شیدادرضلع جنوبی رودخانه زاینده رود بوده و بسیار نیزحساب شده و متناسب با الگوهای درست کارشناسی در دنیا انتخاب شده است را باحمایت دستگاه های دولتی و وزارتی دوبار تغییر داده و اخیرا نیز برای بارسوم،خط القعرزاینده رود را به عنان مرزدو استان پیشنهاد داده که هیچکدام از اینها قانونی وکارشناسی نیست و درآمدزایی برای مردم محروم چهارمحال ندارد،بلکه جنبه احساسی دارد وهدف آن بدست آوردن مدیریت سد و تونلهای کوهرنک می باشد. در این نامه تاکید شده است:این کار جز مشکل آفرینی برای استان اصفهان وبروز مناقشه ومنازعه بین مردم دو استان ، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. دراین نامه ادعا شده است:دراوایل خرداد ماه 88 شورای همیاری شهرداریهای استان چهارمحال با پشتیبانی دستگاه های اجرایی، قضایی و مردمی آن استان طی یک اقدامی غیرقانونی و تجاوزگرانه اقدام به تصرف ایستگاه ملی آبخیزداری سد زاینده رود متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان کرد و تمامی اقدامها را به حمایت رییس جمهور نسبت داد. در این نامه سرگشاده از رییس جمهور خواسته شده است به منظور نجات استان اصفهان از مشکل کم آبی و جلوگیری از بروز تنشهای منطقه ای عاجلا به این مساله رسیدگی کند. همچنین، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان نیز به پیوست نامه کشاورزان حق آبه دار نامه ای برای رییس جمهوری نوشته و درآن درباره مشکل ایجاد شده توسط مسوولان استان چهارمحال و بختیاری در خصوص زاینده رود توضیحاتی ارائه کرده است. اسفندیار امینی در نامه خود مشکل به وجود آمده برای اصفهان را بسیار جدی بیان کرده و افزوده است:شایسته نیست این قشرزحمتکش که قریب به دو سال است گرفتار مشکلات خشکسالی می باشند هرروز با مساله تازه ای مواجه شوند و نگرانی آنها زیادتر شود، اگرچه این موضوع کل اصفهان را تهدید می کند و محدود به کشاورزان نیست. 543/13013/558/1042
۰ نفر