۱۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7203923
T T
۰ نفر

عضو شورای مرکزی کمیته امداد:

۱۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7203923
عضو شورای مرکزی کمیته امداد: چهار و نیم میلیون نفر در سراسر کشورزیرپوشش کمیته امداد هستند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/13 اجتماعی.سخنرانی پیش از خطبه.قم.کمیته امداد قم - عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره ) گفت:چهار و نیم میلیون نفر از مردم کشور از خدمات حمایتی این نهاد مردمی استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا ترقی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه قم خاطرنشان کرد: کمیته امداد تاکنون مشکل مسکن 130 هزار نفر از مردم روستاهای کشور را برطرف کرده است.
وی ادامه داد: صدقات و کمک های مردمی هر سال در شش میلیون صندوق جمع آوری و به زندگی افراد زیرپوشش در سراسر کشور تزریق می شود.
ترقی با اشاره به اینکه کمیته امداد از نظر جلب مشارکت های مردمی رکورد دار است، گفت: هم اکنون 280 هزار یتیم در سراسر کشور توسط خیرین حمایت می شوند.
وی ادامه داد: امروز دولت عدالت محور بر خلاف گذشته توجه ویژه ای به مردم محروم دارد و تمام همت خود را برای زدودن فقر از جامعه بسیج کرده است.
ترقی گفت: در دولت اصلاحات به دلیل سیاست اقتصادی باز، شاهد ایجاد شکاف و فاصله های طبقاتی بودیم ولی امروز دولتمردان ما با سرکشی به شهرها و روستاها، این فاصله را تا حدودی کاهش دادند.
وی افزود:با قانون هدفمند کردن یارانه ها، سطح پایین جامعه نیز ارتقا پیدا خواهند کرد به گونه ای که در پنج سال آینده، افراد زیر پوشش این کمیته به نصف کاهش پیدا می کند.
ترقی خاطرنشان کرد: همه افرادزیرپوشش که توان کار دارند توسط دولت و نهادهای حمایتی، زمینه توانمند شدن آنها فراهم خواهد شد.
وی اظهار داشت: در آینده ما دیگر دهک پایین نداریم بلکه دهک بالاتر از سه را خواهیم داشت.
وی همچنین گفت: امروز تجربه کمیته امداد امام خمینی (ره ) در اختیار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
ترقی همچنین افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) را افراد ولایی و مدافع انقلاب دانست و افزود:این در حالی است که در برخی کشورها نهضت های تهیدستان شکل گرفته و علیه حاکمان به صحنه آمدند. ک/2 7401/ 550/640 شماره 099 ساعت 15:23 تمام
۰ نفر