۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7197375
T T
۰ نفر
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور: موسیقی رقص شمشیر سیستان ؟ ثبت معنوی می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/11/17 فرهنگی.میراث فرهنگی.ثبت آثارمعنوی چابهار- مدیرکل دفترثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور گفت: موسیقی رقص شمشیر سیستان ؟ در شمار آثار معنوی ایران به ثبت می رسد.
به گزارش ایرنا، دکتر آتوسا مومنی روز یکشنبه در دومین همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت میراث فرهنگی در سرسرای دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار افزود: دو اثر موسیقایی دیگر نیز از استان های بوشهر و فارس در این همایش به ثبت آثار معنوی خواهند رسید.
وی اظهار داشت: در این همایش که تا بیستم بهمن ماه جاری ادامه دارد، 31 نفر از مدیران کل میراث فرهنگی کشور در چندین کارگاه آموزشی تخصصی شرکت می کنند.
به گفته مدیرکل دفترثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور، این کارگاه ها در حوزه میراث معنوی ؟ آشنایی با کنوانسیون پاسداری از میراث ناملموس و شیوه تهیه پرونده های ثبتی و در حوزه بافت ؟ تبیین جایگاه بافت تاریخی درمدیریت شهری، ضرورت ثبت آن و معرفی ساختار دستورالعمل ثبت بافت ها در شهرهای تاریخی برگزار می شود.
مومنی افزود: ثبت زنجیره ای و مناظر فرهنگی و مصادیق آن در جهان ، کاربرد GIS در ثبت آثار و حفظ و احیای میراث طبیعی و معنوی ، ثبت آثار تاریخی و راهکارهای پیشگیری از چالش های حقوقی و میراث فرهنگی از دیگر کارگاه های آموزشی تخصصی این همایش است. ک/2 588 / 653 شماره 209 ساعت 18:15 تمام
۰ نفر