۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7186978
T T
۰ نفر

میزگرد/ کرمان

۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7186978
میزگرد/ کرمان تبیین ابعاد مختلف ارائه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/17 سیاسی.داخلی.الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت کرمان- به منظور تجزیه و تحلیل دقیق فرمایشات رهبر معظم انقلاب به ویژه در مباحث نشست اندیشه های راهبردی در رابطه با تبیین ضرورت دستیابی به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت میزگردی با حضور برخی متفکران و صاحبان اندیشه در خبرگزاری مرکز کرمان برگزار شد.
به گزارش ایرنا، دو تن از نخبگان و اساتید رشته حقوق و زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای استان کرمان در این میزگرد حضور داستند.
بر همین اساس حقوقدان و مدرس دانشگاه کرمان گفت: در دنیای امروز در واقع باید یک تعریف نو از اداره جامعه جهانی ارائه می شد که به همین دلیل الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مطرح شد.
محمد عارفی افزود: اگر بخواهیم دهکده جهانی کنونی را با جامعه متفرق، به صورت یک جامعه مجتمع، واحد و پیوسته اداره کنیم نیاز به یک تعریف نو و ویژه داریم.
بر همین اساس این مدرس دانشگاه در این میزگرد تحلیلی ابتدا به تعریفی جامع از تاثیرات و شیوه های الگوهای غربی توسعه از دریچه تئوری پرداخت.
وی ادامه داد: تعریف هایی که دنیای غرب و شرق در دهه گذشته ارائه دادند به دلیل عدم کفایت نتواستند خواسته های بشر را برآورده کنند.
عارفی گفت: شرقی ها به رهبری مارکس، لنین و انگلس و غیره که به دنبال کمونیسم یا جامعه ی به اصطلاح بی طبقه بودند، از نظر اقتصادی جامعه سوسیالیسم را تعریف کردند و معتقد بودند که با تشکیل جامعه بی طبقه می توان دنیا را به خوبی اداره کرد.
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: آنها معتقد بودند انسانها طبقه بندی نشوند و دولتها به هر کسی به اندازه نیازش کمک کنند نه به اندازه تلاش و کاری که انجام می دهند.
عارفی افزود: در مقابل این تئوری شرقی تئوری غربی کاپیتالیسم یا سرمایه داری و یا بازار آزاد وجود داشت.
وی بیان کرد: به تعبیر کاپیتالیسم هر کسی به اندازه توان، کار و سوادی که دارد حمایت می شود و در واقع اصل رقابت را مورد تاکید و تایید قرار می داد.
عارفی با بیان اینکه این دو طبقه ضمن داشتن محاسنی ایراداتی نیز داشتند، گفت: از یک منظر لیبرالیسم هم معتقد بود که نباید فقیر داشته باشیم و دولت به اندازه هزینه های خانواده های فقیر به آنها کمک می کنند بدون اینکه میزان کار آنها را در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: جامعه فقیر نیز از این دیدگاه حمایت می کردند و با فراموش شدن اصل رقابت، فقیران نیازی را برای تلاش و تحصیل نمی دیدند و به همین دلیل جامعه کمونیستی مضمحل شد.
عارفی معتقد است که در کاپیتالیسم، اصل رقابت است و هر کسی بیشتر کار کند بیشتر پول می گیرد و هر کسی بیشتر درس بخواند موقعیت بهتری دارد.
وی اظهار داشت: در این دیدگاه اصل رقابت انگیزه تلاش، فعالیت و کسب علم را برای بدست آوردن رفاه بیشتر افزایش می دهد.
این مدرس دانشگاه گفت: اما با قرار گرفتن هر دو این موارد در کنار یکدیگر، در نظر نگرفتن توان رقابت برخی افراد به هر دلیل مفقود مانده است عارفی تصریح کرد: چگونه یک فرد معلول، بیمار، مجنون، سالخورده، و کودک در دنیای کاپیتالیسم می تواند رقابت کند؟ که این مسئله را دنیای غرب مورد توجه قرار نداده است.
وی بیان کرد: در آمریکا با آن همه ادعای طرفداری از حقوق بشر یک میلیون و 300 هزار نفر زندانی امروز در زندان هستند و این سوال مطرح می شود که این افراد چرا در دنیای کاپیتالیسم با اصل رقابت دچار جرم شدند؟ و برای رسیدن به رفاه بیشتر چرا تلاش نکردند؟ عارفی با اشاره به دیگر مصادیق ناکارآمدی الگوهای غربی برای رفاه بشریت، اظهار داشت: وجود تعداد زیادی کارتن خواب در مرکز شهر لندن نیز به دلیل نداشتن توانایی رقابت این افراد کارتن خواب در این بازار رقابت مورد نظر تئوری کاپیتالیسم است.
*** تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر تبیین تئوری اسلام/ این مدرس دانشگاه تصریح کرد: اسلام یک تئوری جامع، کامل و شامل را ارائه داده و تئوری اسلام تئوری مربوط به امروز نیست که رهبر معظم انقلاب ارائه دادند بلکه تئوری پیامبر اکرم (ص ) و قرآن کریم و نهج البلاغه است و رهبر معظم انقلاب این تئوری را به ما گوشزد می کنند.
وی بیان کرد: رهبری در این مورد مسئله ای را ابداع نکردند بلکه آنچه که وجود داشته را به ما یادآوری کرده اند.
عارفی گفت: در تئوری اسلام اصل رقابت برای افرادی که توان رقابت دارند را قبول دارد.
وی اظهار داشت: پس جامعه را به دو دسته افرادی که توان رقابت دارند و افرادی که از این توان محرومند تقسیم می کنیم.
عارفی با اشاره به اینکه اصل رقابت برای افرادی که توان رقابت دارند باعث پیشرفت و شکوفایی می شود، افزود: آنهایی را که توان رقابت ندارند تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می دهیم و نمی گذاریم این افراد به دلیل عدم توانایی در رقابت متضرر شوند.
وی با بیان این پرسش که آیا با این ایدئولوژی و تفکر نمی توان جهان را اداره کرد؟ ادامه داد: کمونیسم و لیبرالیسم ثابت کردند که توانایی اداره جهان را ندارند اما ما با تئوری ای که در اسلام وجود داشته و اکنون در حال انتشار آن در جهان هستیم اعتقاد داریم که می شود دنیا را اداره کرد.
*** پیشرفت به جای واژه ناموزون توسعه / وی همچنین افزود: تحلیل محتوایی واژگان توسعه و پیشرفت در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید بود که این دو واژه به ظاهر مترادف یکدیگر هستند اما در عالم واقع با هم تفاوتهای عمده و بنیادی دارند.
استاد دانشگاه باهنر کرمان گفت: از منظر تعریف کاپیتالیسم کاربرد توسعه در کشورها مراحلی دارد که بر اساس آن کشورها را به سه دسته توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم می کند.
عارفی با نفی این دیدگاه خاطرنشان کرد: کاپیتالیسم معیار این تقسیم بندی را ارائه نداده است و از منظر این تئوری اگر کشوری به توسعه یافتگی رسید دیگر دلیلی برای پیشرفت به جلو وجود ندارد.
وی ادامه داد: امام تعریف رهبر معظم انقلاب بسیار جامع تر است که پیشرفت را به جای توسعه مطرح می کنند، یعنی برخلاف توسعه که محدود است و ابتدا و انتها دارد، پیشرفت هیچ محدودیتی ندارد.
عارفی افزود: انتهای پیشرفت، به خدا رسیدن است و وقتی که وجه الله شد و خدا را دید آنگاه انسان می تواند کامل شدن خود را اقرار کند و تا رسیدن به خدا راه پیشرفت ادامه دارد.
وی بیان کرد: توسعه حیطه فعالیت بسیار محدودی را تنها در یک بعد اقتصادی دارد در حالی که پیشرفت شامل ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد می شود.
وی با تاکید بر اینکه فقط با پرداختن در بعد اقتصاد نمی توان توسعه یافتگی کشورها را مشخص کرد، گفت: درآمد سالیانه یک ایرانی، سوییسی و یا آمریکایی ملاکی برای تقسیم بندی میزان توسعه یافتگی نیست.
*** کاپیتالیسم ایران به این دلیل بله نگفتن به آمریکا و انگلیس توسعه نیافته می دانند/ عارفی بیان کرد: آنچه که ظاهر قضیه نشان می دهد جهان را تشکیلاتی با نام سازمان ملل متحد اداره نمی کند یعنی همه کشورهای عضو این سازمان بر حکومت های جهان نظارت ندارند و تنها چند کشور نظرات خود را بر اجتماع آن سازمان به ویژه مجمع عمومی که هیچ قدرت اجرایی ندارد، تحمیل می کنند.
وی ادامه داد: در کنار این سازمان شورای امنیتی را با حق وتو تشکیل دادند و این یعنی همان پنج کشور دارای حق وتو است.
استاد دانشگاه باهنر کرمان گفت: انگلیس و آمریکا در صدر کشورهای تحمیل کننده نظرات خود بر دنیا قرار دارند و صهیونیست ها پشت پرده آمریکا و انگلیس هستند که در واقع می توان گفت که از منظری دیگر خود آمریکایی ها و انگلیسی ها نیز در اختیار صهیونیست ها فعالیت می کنند.
عارفی افزود: صهیونیست ها تنها یهودی ها نیستند بلکه صهیونیست مسیحی نیز در دنیا وجود دارد.
وی بیان کرد: صهیونیست های یهودی به طور ویژه و صهیونیست های مسیحی نیز همچنین تعریفی را ارائه می دهند تا کشورها را به سه دسته توسعه یافته ، در حال توسعه و توسعه نیافته تقسیم کنند.
وی ادامه داد: ممکن است در یک کشور بیشتر مردم از وضع زندگی خود راضی باشند اما چون این کشور با صهیونیستها ارتباط ندارد و به آمریکا و انگلیس بله نمی گوید، جز کشورهای توسعه نیافته قرار می گیرد.
عارفی گفت: از دیدگاه آنها ایران کشوری توسعه نیافته است و این سوال مطرح می شود که چطور ایرانی که در منطقه از نظر نظامی و تکنولوژی های پیشرفته مانند نانو، صنایع نظامی و امکانات دریایی و هوایی، ساخت روبات ها، تولید لوازم پزشکی و ابداع و اختراعات مقام اول منطقه را داراست، عقب افتاده و توسعه نیافته است ؟ این استاد دانشگاه تصریح کرد: از طرفی چگونه کشورهایی مانند مصر که هیچ چیز ندارد، مراکش که در فقر فرهنگی و اقتصادی به سر می برد و هند که هنوز برخی از مردمش در گرسنگی بسر می برند ، جز کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند؟ وی افزود: این معیار غلط، گزینشی و با برخوردهای سیاسی شکل می گیرد به طوری که اگر امروز یکی از مسوولان عالی رتبه ما به حرف آمریکا گوش دهند، فردا ما نیز در لیست کشورهای توسعه یافته قرار می گیریم و طرفدار حقوق بشر محسوب می شویم.
عارفی اظهار داشت: کشور ایران در سال 2006 میلادی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با شرارت و ناامنی جهانی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان به داخل مرزهای ایران و خود ترانزیت آن با اروپا تعداد زیادی شهید می دهد و چند میلیارد هزینه می کند.
وی ادامه داد: با وجود تایید این اقدام توسط سازمان ملل، اما در پایان همان سال ما در ردیف کشورهای ضد حقوق بشر معرفی می شویم.
عارفی افزود: آمریکا در همان سال 600 میلیارد دلار به اندازه درآمد ناخالص ملی حدود 120 کشور جهان از پولشویی و قاچاق سود می برد اما با این حال طرفدار حقوق بشر معرفی می شود.
وی با نفی شدید الگوهای غربی گفت: سود بردن آمریکا در راستای ظلم به بشر در قالب معتاد کردن، فاسد کردن و نابود کردن بشر بوده است اما حتی با این اوضاع نیز این کشور حامی حقوق بشر معرفی می شود.
شماره 110 ساعت 13:50 تمام
۰ نفر