۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7163071
T T
۰ نفر

معاون وزیر:

۲۰ تیر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7163071
معاون وزیر: 870 هزارهکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار مجهز می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/04/20 اقتصاد.کشاورزی.آبیاری تحت فشار.آذربایجان غربی ارومیه - معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت : آبیاری تحت فشار در بیش از 870 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرا می شود.
سید رحیم سجادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در 15 سال گذشته از کل 5/8 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تنها 10 درصد مجهز به آبیاری تحت فشار شده است .
وی ادامه داد : پیشنهاد شده است در طول برنامه پنج ساله پنجم 5/1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شوند.
وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد از لوازم و تجهیزات مورد نیاز، با کیفیت مطلوب در داخل کشور تولید می شود.
معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت : در برنامه پنج ساله پنجم شاهد حرکت گسترده و وسیعی در بخش آب و خاک خواهیم بود که بدون تردید اعتبار بیشتری به استان آذربایجان غربی تخصیص خواهد یافت و امیدواریم در آینده شاهد رونق ، شکوفایی و توسعه بخش کشاورزی درآذربایجان غربی باشیم .
سجادی با اشاره به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 150 هزارهکتار از اراضی کشور در سالجاری ، افزود : بیش از یک هزار میلیارد ریال از اعتبارات ملی برای اجرای این طرح تامین شده و دوهزار میلیارد ریال نیز از اعتبارات خشکسالی به توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار تخصیص یافته است .
وی تاکید کرد: در پروژه های بزرگ بیش از 70 درصد از اعتبارات هزینه ای، دولتی بوده و30 درصد مابقی بصورت تسهیلات بانکی دراختیار کشاورزان و مجریان طرح قرار می گیرد.
1495//7129 شماره 085 ساعت 19:07 تمام
۰ نفر