۵ خرداد ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7154931
T T
۰ نفر

کارنامه سفرهای استانی/ همدان -راه امید

۵ خرداد ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7154931
کارنامه سفرهای استانی/ همدان -راه امید ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/03/05 اقتصاد.کارنامه دولت.همدان.اقتصاد بهسازی و آسفالت راههای روستایی را می توان یکی از دستاوردهای برجسته سفرهای استانیدولت نهم به استان همدان ذکر کرد. امید و پیشرفت،ارمغان اجرایی شدن این مصوبات برای ساکنان روستایی می باشد.
تهمینه باید سه روزدرهفته عاطفه دختر خردسالش را برای دریافت خدمات درمانی و انجام دیالیزازروستای چوتاش شهرستانبهار دراستان همدان به بیمارستاناکباتان همدان برساند.
در یکی از روزهای سرد و برفی زمستان سال 83 آماده رفتن به بیمارستان شدند اهالی روستا خبراز مسدود بودن راه روستایی به علت ریزش سنگین برف دادند .
رفتن به شهر امکان پذیر نیست ! چاره ای جزرساندن عاطفه به بیمارستان نداشت، اما با وجود اصرار بسیار نتوانست راننده مینی بوس روستا را وادار به حرکت کند.
محمد ولی می دانست که امکان گذشتن خودرو از برف و کولاک شدید در12 کیلومتر جاده کم عرض روستایچوتاش تا جاده آسفالته بهار - همدان وجود ندارد.
درمیان نگرانی بستگان واهالی، چادر مندرس خود را دورعاطفه پیچید و دربوران راهی شهر شد. بعد ازچند کیلومتردرحوالی امام زاده عسگر ( ع) حس کرد که بدن عاطفه سنگین تر شده وهرلحظه سردتر می شود.
با تقلا درحالی که رشحه خشن برف چشم و صورتش را آزار می داد خود را به داخل امام زاده رساند و بدن بی جان عاطفه را بر زمین گذاشت.
شش سال از آن روز می گذرد اما هنوزهم بارش برف ،برای اوتداعی گر یاد و داغ مرگ دخترش است.
ابراز خوشحالی می کند که جاده خاکی روستای چوتاش به شهر آسفالت شده و دیگرعاطفه ای بر تن خسته مادران خشکیده نمی شود.
با سفراستانی دولت نهم به استانهمدانواجرای طرح بهسازی و آسفالت 12 کیلومتر جاده روستایی امکان ارتباط آسان اهالی سه روستای چوتاش ، سنگ سفید وروان به شهر بهار فراهم شده است.
به دنبال تلاش هایی که برای اجرای مصوبات دو سفر استانی هیات دولت در بخش راه روستایی همدان انجام گرفته هم اکنون شمار روستاهای فاقد جاده مناسب این استان انگشت شمار هستند.
برای 38 درصد جمعیت روستایی یک میلیون و 700 هزار نفری استان همدان ایجاد راه ،فرصتی برای دسترسی آسان به خدمات آموزشی ، رفاهی ،ورزشی،بازار و امکانات عمومی شهرهای همجوار است.
مدیر کل راه و ترابری استان همدان ،بهسازی راههای روستایی را یکی از دستاوردهای برجسته عمرانی این استان از ابتدای فعالیت دولت نهم تاکنون عنوان کرد.
میر کمال الدین میرجعفریان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای فعالیت دولت نهم ، بهسازی و آسفالت 966 کیلومتر راه روستایی استان همدان انجام که برخورداری جمعیت روستایی این استان از راه آسفالت از57 به 92 درصد رسیده است.
وی افزود: هم اکنون دو هزار و 200 کیلومتر از راههای روستایی این استان آسفالت بوده که درمقایسه با قبل از دولت نهم 78 درصد افزایش یافته است.
مدیر کل راه و ترابری استان همدان تصریح کرد: با اجرای مصوبات استانی برای ساخت و بهسازی راههای روستایی عرضه سریع و به موقع محصولات کشاورزی و دامی به بازار مصرف، کاهش هزینه های تولید روستایی و همچنین تسهیل در دسترسی به خدمات بهداشتی ، درمانی، آموزشی و اجتماعی فراهم شده است.
38 درصد جمعیت استان یک میلیون و 700 هزار نفری همدان در یک هزار و 50 روستا زندگی می کنند که بالاتر از متوسط جمعیت روستایی در کشور است.
شماره 142 ساعت 14:33 تمام
۰ نفر