۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7148057
T T
۰ نفر
سال 89، سال توسعه ورزش همگانی در استانها و کشور اعلام شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/03 ورزش.ورزشهای همگانی.سرپرست فدراسیون سمنان- سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی ایران به نقل از رییس سازمان تربیت بدنی سال 89 را سال توسعه و گسترش ورزش همگانی در استانها و کشور اعلام کرد.
علی اصغر مجد آرا روز جمعه در حاشیه چهارمین همایش پیاده روی خانوادگی سمنان به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به تاکید و توصیه رهبری مبنی بر توسعه ورزش همگانی در کشور، اولویت امسال توسعه ورزش همگانی در کشور است.
وی، عملی کردن توصیه رهبری را ازاولویتهای این فدراسیون و دستگاه ورزش کشور دانست و افزود: دستگاههای مختلف اجرایی باید در کشاندن مردم به ورزش و توسعه ورزش همگانی همکاری و تلاش مضاعفی داشته باشند.
وی گفت: فدراسیونهای ورزشی باید کمیته ای به نام ورزشهای همگانی تشکیل دهند و در رشد و توسعه ورزش تلاش کنند.
مجدآرا، شرکت مردم در همایش پیاده روی را در استانهای مختلف خوب توصیف کرد و افزود: مردم در نقاط مختلف کشور عادت خوبی پیدا کرده اند و با شور و شوق در این همایشها شرکت می کنند.
وی گفت: پارسال تقریبا یک سوم جمعیت کشور در این همایشها شرکت کردند و امسال در نظر است با توجه به تاکید رهبری و اولویت توسعه ورزشهای همگانی این رقم را به دو سوم جمعیت کشور برسانیم.
سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی اظهارداشت: باید توجه به ورزش در کشور به یک فرهنگ تبدیل شود و دستگاههای فرهنگی و رسانه های گروهی در این زمینه نقش موثری دارند.
مجدآرا گفت: در ایران بین 10 تا 15 درصد از مردم در فعالیتهای ورزشی مشارکت دارند و مهمترین هدف این فدراسیون رساندن این رقم به 35 درصد است.
سرپرست فدراسون ورزشهای همگانی افزود: شرکت مردم سمنان در همایش پیاده روی امروز بسیار خوب و گسترده بود.
599/608/587 شماره 015 ساعت 13:02 تمام
۰ نفر