۲۶ فروردین ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7146360
T T
۰ نفر
38 هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در کشور اجرا شده است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/01/26 اقتصاد.داخلی.آبیاری تحت فشار.آب و خاک کرج - معاون دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور گفت: سال گذشته حدود 38 هزار هکتار از اراضی پایاب سدهای کشور به صورت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اجرا شده است.
علی اکبر مرادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان فعالیت نسبت به سال گذشته حدود یک هزار هکتار افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با احداث هر هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سدهایی که به شبکه های سه و چهار معروف است حدود هزار مترمکعب آب سالانه ذخیره می شود.
مرادی تاکید کرد : در سال جاری برنامه ریزی شده تا انتقال آب بیشتر به صورت لوله انجام شود و شیوه های آبیاری سنتی اصلاح شده و از هدررفت و تبخیر بیشتر آب جلوگیری شود.
این مسوول، آموزش، حمایت از تولید داخل و اشتغال زایی علی رغم کاهش نیروی انسانی در مزرعه را از دیگر اهداف این دفتر در سال جاری ذکر کرد.
مرادی گفت: برنامه ریزی شده تا در برنامه پنجم توسعه حدود 800 تا 900 هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی درجه سه و چهار در کشور احداث شود.
وی افزود: تاکنون حدود 700 هزار هکتار از اراضی پایاب سدهای کشور به شبکه های آبیاری و زهکشی درجه سه و چهار در کشور احداث شده است.
دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری زیر مجموعه معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و در کرج مستقر است. ک/3 **694/1027شبک ** شماره 007 ساعت 01:20 تمام
۰ نفر