۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 7146143
T T
۰ نفر
بانک اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد کردستان تشکیل می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/01/25 اجتماعی.سازمان های مردم نهاد.استانداری.بانک اطلاعاتی سنندج - مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: بانک اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد در راستای هماهنگی و انسجام در فعالیت های آنها در استان راه اندازی می شود.
عطا الله رحمانی آبیدر روز چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح آمارگیری سازمان های مردم نهاد استان کردستان افزود: هدف از اجرای این طرح شناسایی توانمندی ها، امکانات، نقاط قوت و چالش های پیش روی این سازمان در راه توسعه و گسترش در سطح جامعه است.
وی افزود: در این رابطه با ابلاغ دستور العمل اجرایی از سوی ستاد مرکزی سازمان های مردم نهاد پرسشگران با مراجعه مستقیم به نشانی سازمان های مردم نهاد نسبت به تکمیل پرسشنامه بانک اطلاعاتی اقدام خواهند کرد.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: با توجه به ضرورت وجود این سازمان ها و اهمیت بسزای آنها در برنامه های اجتماعی در این راستا باید بر اساس یک تعریف مشخص اهداف و برنامه های اجرایی آنها را تدوین و به سمت تحقق آنها حرکت نمود.
رحمانی آبیدر افزود: در این خصوص باید برنامه های اجرایی این سازمان ها را از نظر کمی و کیفی ارتقا داد تا بتوان درمحورهای حمایت، هدایت و نظارت در جهت رسیدن به اهداف توسعه و مشارکت مردمی بستر مناسب را فراهم نمود.
وی گفت: تقویت سازمان های مردم نهاد می تواند زمینه رشد همه جانبه برنامه های اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.
610/ 533 شماره 115 ساعت 13:21 تمام
۰ نفر