۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7126702
T T
۰ نفر

در بیانیه دانشجویان عنوان شد؟

۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7126702
در بیانیه دانشجویان عنوان شد؟ دولت انگلیس بداند که دیکتاتورها رفتنی هستند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/05/23 سیاسی.تجمع.سفارت انگلیس تهران- در بیانیه اعتراضی جامعه اسلامی دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس آمده است: دولت انگلیس و جورج کامرون بدانند که دیکتاتورها رفتنی هستند و سرکوب و حکومت نظامی نتیجه ای جز بیداری روز افزون ملت ها نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایرنا از مقابل سفارت انگلیس در تهران، در متن این بیانیه که عصر یکشنبه قرائت شد، آمده است این روزها، رسانه ها صحنه هایی را نشان می دهند که تاسف هر انسان آزاده ای را بر می انگیزد.
این صحنه ها که سال ها بود در میان سکوت نهادهای حقوق بشر در عراق و افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی تکرار می شد، اکنون در داخل مرزهای انگلیس مشاهده می شود.
امروز سیاهپوشان پلیس انگلیس جنایتی را در خیابان های لندن و منچستر رقم می زنند که شاید برای خود اروپاییان نیز رخ داد؟ چنین اتقاقاتی دور از باور است.
در ادامه این بیانیه آمده است: جالب آن است که جنایات رسما توسط نخست وزیر انگلیس مورد تایید قرار می گیرد.
این بیانیه می افزاید: مردم این کشور باید کار کنند و چرخ های این اقتصاد را بگردانند و مالیات بدهند، اما نباید حق داشته باشند بپرسند که چرا باید مالیات آنان به بهانه مبارزه با تروریسم و ترویج دمکراسی به شکل توپ ، موشک و گلوله بر سر مردم بیگناه عراق و افغانستان فرو بریزد.
در این بیانیه تصریح شده است: مردم نباید بپرسند، در اوج ریاضت های اقتصادی و نارضایتی های عمومی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی آمریکا، چرا از ماه ها قبل تدارک ازدواج های سلطلنتی و بستگان جناب ملکه چیده می شود و چیزی معادل کل بودجه چندین کشور برای مردم انگلیس هزینه بر می دارد که البته این هشداری است برای آنان که تصور می کنند با سپری شدن دوران استعمار و برده داری این روحیه و منش نژادپرستی خاموش گشته است.
تهرام **7378** /1556/ 1539 شماره 084 ساعت 19:34 تمام
۰ نفر