۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7124801
T T
۰ نفر
ارزش نیروگاه های برق وزارت نیرو نزدیک به 500 هزار میلیارد ریال است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/05/06 اقتصاد.داخلی.بازدید.معاون وزیر نیرو زنجان - معاون امور برق وزیر نیرو، ظرفیت تولید نیروگاه های برق کشور را بیش از 62 هزار و 263 مگاوات دانست و گفت: این میزان برق در نیروگاه هایی به ارزش 500 هزار میلیارد ریال تولید می شود.
به گزارش ایرنا، محمد بهزاد روز پنجشنبه در جریان بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شماره سه زنجان، به بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران اشاره کرد و افزود: در سال جاری شرکت های برق منطقه ای استانی حق فروش اموال مازاد و هزینه کرد درآمدهای حاصل از آن برای پرداخت بدهی ها را داشته و به این طریق می توانند مشکلات مالی خود را حل و رفع کنند.
وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر چنین حق فروشی اجازه بهره برداری از اموال فروخته شده نیز به شرکت های برق منطقه ای داده شده است.
بهزاد، اولویت هزینه کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی را مربوط به پروژه های اولویت دار دانست و اظهار کرد: در سال جاری رییس جمهور تاکید بر تعیین تکلیف پروژه ها، بدهی و تکمیل آنها از محل هزینه کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی دارد.
معاون امور برق وزیر نیرو، به اجرای چهار نیروگاه برق در زنجان از مصوبات سفر هیات دولت اشاره کرد و گفت: یکی از این نیروگاه ها از محل فاینانس شرکت چینی سرمایه گذار و نیروگاه دوم از محل سرمایه گذاری بانک ملی و نیروگاه سوم از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه زنجان علاوه بر این چهار نیروگاه پتانسیل احداث نیروگاه بادی برق را نیز دارد، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو هیچ محدودیتی در عرضه انرژی برق به متقاضیان ندارد.
بهزاد، هزینه تولید هر مگاوات برق را نزدیک به 550 میلیون یورو دانست و افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی شماره سه زنجان ظرفیت تولید یک هزار مگاوات برق را داشته و سرمایه ای عظیم برای کشور و استان زنجان در تولید برق محسوب می شود.
به گفته معاون امور برق وزیر نیرو، هزینه تمام شده برای احداث این نیروگاه بیش از هفت هزار میلیارد خواهد بود.
7319/522 1645 شماره 138 ساعت 19:16 تمام
۰ نفر