۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7112247
T T
۰ نفر
78 هزار و 963 قطعه انواع سکه در سیستم بانکی اصفهان فروخته شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/03/02 اقتصاد.بانک ملی.فروش سکه اصفهان- بانک ملی در استان اصفهان،از آغاز اجرای طرح فروش سکه درسیستم بانکی (پنجم اردیبهشت ماه ) تاپایان این ماه در مجموع 78 هزار و 963 قطعه انواع سکه بهار آزادی به خریداران عرضه کرد.
مدیر روابط عمومی امورشعب این بانک دراستان اصفهان روز دوشنبه درگفت وگوی اختصاصی باخبرنگار ایرنا، قیمت کل فروش این سکه ها را 18 میلیاردو 360 میلیون و 303 هزار و 150 تومان اعلام کرد.
عباس علی قانع گفت : بیشترین تعداد سکه فروخته شده از نوع ربع سکه به تعداد 34هزارو 600 قطعه به ارزش سه میلیاردو 764 میلیون و 409 هزار و 350 تومان می باشد.
وی بابیان اینکه سکه تمام بهار آزادی فروخته شده به تعداد 25 هزار و 747 هزار قطعه در رتبه دوم فروش سکه در سیستم بانک ملی دراستان اصفهان قراردارد،ارزش کل این نوع سکه ها را 10 میلیارد و 714 میلیون و 856 هزارو 700 تومان اعلام کرد.
قانع گفت:کمترین نوع سکه طلای فروخته شده دراین مدت از نوع نیم سکه به تعداد 18 هزارو 616 قطعه وبه ارزش کل سه میلیارد و 881 میلیون و 37 هزارو یکصد تومان می باشد.
مدیر روابط عمومی امورشعب بانک ملی دراستان اصفهان روز پرفروش برای عرضه ربع سکه طلا را دهم اردیبهشت ماه به تعداد شش هزارو 530 قطعه و کمترین تعداد سکه فروخته شده ازاین نوع را روز 22 همان ماه به تعداد 19 قطعه بیان کرد.
وی همچنین پرفروش ترین روز برای سکه تمام بهار را 29 اردیبهشت ماه به تعداد سه هزار و 865 قطعه وکمترین تعداد فروش این نوع سکه به تعداد 26 قطعه را روز 29 این ماه اعلام کرد.
وی گفت : بیشترین میزان عرضه شده نیم سکه روز 12 اردیبهشت ماه به تعداد دو هزار و 790 قطعه و کمترین روز فروش آن 28 این ماه به تعداد 43 قطعه بوده است.
مدیر روابط عمومی امور شعب بانک ملی در استان اصفهان گفت : قیمت فروش سکه طلا در سیستم بانک ملی روزانه با توجه به قیمت جهانی طلا مشخص و فروش سکه در 18 شعبه این بانک در استان اصفهان ادامه خواهد داشت.
بانک ملی ایران درسطح استان اصفهان 237 شعبه دارد که 110 شعبه آن در شهر اصفهان فعالیت می کند.
544/ 1042 شماره 114 ساعت 15:45 تمام
۰ نفر