۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 7102393
T T
۰ نفر
تربیت اقتصادی وجه مغفول مانده در عرصه فعالیت های آموزش و پرورش است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/17 اجتماعی.داخلی.اتحادیه های دانش آموزی.نشست خرم آباد - نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: در حال حاضر مقوله تربیت اقتصادی موضوع مغفول مانده در عرصه فعالیت های آموزش و پرورش کشور است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری روز چهارشنبه در جمع روسا و مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: از آنجا که تربیت اقتصادی به عنوان یکی از محورهای تحول بنیادین در کشور محسوب می شود باید به این مساله در سال جهاد اقتصادی بیشتر توجه شود.
وی تصریح کرد: مساله تربیت اقتصادی به عنوان یکی از مسایل مرتبط به جهاد اقتصادی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که در صورت اجرای این مهم می توان شاهد شکوفایی و رشد دانش آموزان و آینده سازان با بهره مندی از دانش های نوین روز در عرصه های مختلف باشیم.
وی اظهار داشت: متاسفانه ما در عرصه آموزش و پرورش به پرورش و تقویت دانش اقتصادی دانش آموز کم توجه بوده ایم و برای ورود به یک صحنه اقتصادی فعال برنامه ریزی مدونی را برای فرزندان این سرزمین نداشته ایم که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.
وی تصریح کرد: تربیت اقتصادی از اصول محوری تحول بنیادین عرصه تعلیم و تربیت است که اگر خوب پیگیری شود اثرات آن را می توان در تحول بنیادین به خوبی مشاهده کرد.
حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: باید روی مساله تربیت اقتصادی فرزندان به صورت جدی کار و برنامه ریزی شود تا ذهنیت این افراد نسبت به کار مثبت و پویا شود.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید ذهن مولد در امر اقتصاد و کار داشته باشند، یادآور شد: تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس دانش آموزان می تواند در این امر بسیار تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه باید در مساله تربیت اقتصادی به دختران و پسران با دو دیدگاه نگاه کرد، گفت: در این زمینه آموزش و پرورش متاسفانه خنثی عمل کرده است چرا که محیطهای دخترانه، حالتی پسرانه و در حوزه پسران نیز موضوع بالعکس است و این مهم ریشه در تفکرات اشتباه و باورهای غلط دارد.
وی در ادامه نقش آموزش و پرورش را بسیار پیچیده دانست و گفت: باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها برای خنثی کردن توطئه دشمنان علیه نظام به ویژه قشر فعال و جوان جامعه استفاده کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در ادامه گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش به عنوان یک مطالبه جدی رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب اسلامی است و این مهم مطالبه ذات انقلاب است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اصلی متولی امر تعلیم و تربیت توانایی کافی برای پاسخگویی به نیازهای نو و چالش های نوین تربیتی را ندارد، گفت: این مهم نیازمند تحول بنیادین است.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: در حال حاضر زمینه برای تحقق خواسته رهبری بیشتر از گذشته فراهم است و وزیر فعلی آموزش و پرورش بهتر از وزرای گذشته وارد میدان کار و عمل شده است.
وی تصریح کرد: باید همگان بحث تحول بنیادین را به عنوان یک مقوله جدی سرلوحه کارها قرار دهند و مخاطبان اصلی یعنی دانش آموزان را به منظور تاثیرگذارتر بودن فعالیت ها، وارد عرصه کار کنیم.
حجت الاسلام حاج علی اکبری در ادامه به مقوله جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت : رهبر معظم انقلاب با تدبیر و درایت سال جدید را به این نام نامگذاری کردند و این مهم باید در آموزش و پرورش به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.
وی در ادامه گفت: باید سبک و رویکرد تربیتی امروز را به سمت تربیت حماسی و جهادی سوق داد چرا که این سبک در شرایط کنونی و چالش هایی که با آن روبه رو هستیم جوابگو است.
7268/1625/ 1539 شماره 177 ساعت 15:40 تمام
۰ نفر