۱۷ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7017143
T T
۰ نفر
قزاقستان برای تامین نیازهای نفتی به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد # الماتی خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/12/73 قزاقستان برای ادامه فعالیت پالایشگاه ها و تامین فراورده های نفتی در داخل به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد.
به گزارش رسانه های جمعی قزاقستان سه پالایشگاه نفت این کشور به علت وابستگی مواد خام به روسیه و فرسودگی قادر به تامین نیازهای قزاقستان به فراورده های سوختی نیستند.
پالایشگاه پالودار که در نزدیکی استان امسک روسیه قراردارد صد درصد به نفت سیبری روسیه وابسته است.
این پالایشگاه در سال 1994 نتوانست با ظرفیت کامل کارکند.
پالایشگاه شهر شیمکنت نیز که با نفت خام روسیه کار می کند با مشکل تامین مواد خام روبرو است.
میزان مضرف این دو پالایشگاه 12 میلیون تن درسال است.
دولت برای قطع وابستگی به روسیه و تامین سوخت این پالایشگاه از داخل کشور احداث لوله نفت سرتاسری غرب به شرق قزاقستان را مورد توجه قرار داده است .
احداث این خط لوله 1200 کیلومتری به یک میلیارد 700 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد .
پالایشگاه شهر اتراو تنها پالایشگاه در قزاقستان است که با نفت استخراج شده در داخل این کشور کارمی کند.این پالایشگاه 50 سال پیش ساخته شده و تکنولوژی و تجهیزات ان کهنه و فرسوده است.
پالایشگاه اتراو با 39 درضد بازده کار می کند وسالیانه 500 هزار تن بنزین با کیفیت پایین و هزینه بالا تولید می کند.
شرکت های فرانسوی برای تجهیز و تجدید این پالایشگاه در طول 56 ماه اعلام امادگی کرده اند.
این طرح به یک میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و هنوز به طور نهایی در مورد ان تضمیم گیری نشده است.
پالایشگاه چهارم قزاقستان قرار است در منگستاو توسط کنسرسیوم شرک ت های ژاپنی میسوبیشی و میسوی تویا احداث شود.
کارشناسان معتقدند در ضورت احداث این پالایشگاه فراورده نفتی مورد نیاز قزاقستان تامین میشود و بخشی نیز میتواند ضادر شود.
هزینه احداث این پالایشگاه نزدیک به یک میلیارد دلار پیش بینی شده است .
در حال حاضر 50 درضد از نفت استخراجی قزاقستان در استان منگستاو و اتراو تولید می شود.
قزاقستان سالانه حدود 500 میلیون دلار فراورده های نفتی از کشورهای همسایه وارد می کند.
۰ نفر