۱۲ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7016730
T T
۰ نفر

بهای نفت خام در بازار جهانی

۱۲ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7016730
بهای نفت خام در بازار جهانی # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/73 بهای نفت خام تمام کشورهای صادرکننده نفت روزچهارشنبه نیزکاهش یافت.
روزنامه اقتصادی " وال استریت ژورنال " بهای نفت خام معاملات نقدی اروپاوداخل امریکادرپایان معاملات روزچهارشنبه دهم اسفندماه جاری رابه شرح زیراعلام کرده است .
بهای نفت خام درمعاملات نقدی اروپا " هربشکه دلار امریکا" نوع نفت روزچهارشنبه روزسه شنبه سال قبل نفت سبک کشورهای عرب 77/15 05/16 85/11 نفت سنگین کشورهای عرب 34/15 45/15 00/12 نفت سبک ایران 22/16 50/16 85/12 فورتیس 88/16 17/17 50/13 برنت 92/16 20/17 45/13 بونی سبک 39/17 67/17 95/13 اورال متوسط 22/16 50/16 85/12 بهای نفت خام درمعاملات نقدی داخل امریکا وست تگزاس اینترمدییت 30/18 50/18 75/14
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد