۲۸ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7013950
T T
۰ نفر
400 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری چالباش دراق قلاتولیدشد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ساری - خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/10/73 400 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری چالباش طی سالجاری درکارگاه تکثیر پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی اق قلا تولید شده است.
دکترحسین علی رستمی رییس کارگاه تکثیروپرورش ماهیان خاویاری اق قلا روزچهارشنبه گفت پیش بینی می شود تاپایان سال این رقم به800 هزار قطعه افزایش یابد.
وی افزودیکی ازمهمترین معضل جهت تولیدبچه ماهیان خاویاری کمبود تعداد ماهیان مولد است که درصورت حل این مسئله این مرکزقادر به تولید سالانه 3 میلیون قطعه لاروماهی خاویاری چالباش می باشد.
وی گفت سالانه دراثرصید بی رویه توسط صیادان دام گستر بیش ازیک میلیون قطعه از انواع بچه ماهیان خاویاری دردریای خزر ازبین می رود.
درحال حاضر دریای خزردارای پنج نوع ماهی خاویاری شامل فیل ماهی، قره قروم، ازن برون، شیب وچالباش می باشد.
۰ نفر