۳۰ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7011708
T T
۰ نفر
نخستین نمایشگاه / فعالیتهای زن روستائی / در سنندج گشایش یافت 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 سنندح خبرگراری جمهوری اسلامی 30/8/73 در استانه میلاد فرخنده حصرت فاطمه زهرا/ س / روز دوشنبه نمایشگاهی با نام / فعالیتهای زن روستائی در سنندج گشایش یافت .
در این نمایشگاه که بمدت پنج روز دایر است صنایع دستی این استان و ره اورد هنر زنان روستائی کرد در 20 غرفه به نمایش گذاشته شده است .
قالی بافی / جاجیم بافی / گلیم بافی / بافت پارچه ها کرکی و گل ساخته ها/ منجق دوزی از کار های دستی زنان روستائی کردستانی است که به همت جهاد سازندگی در این نمایشگاه به تماشای عموم گذاشته شده است .
13 سطر تمام 31 // 232 // ساعت مخابره 58/18
۰ نفر