۲۹ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7011636
T T
۰ نفر
فرانسه استفاده از یک واحد پول اروپایی راقبل ازسال 1999 رد کرد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/8/73 وزیر امورخارجه فرانسه روز یکشنبه استفاده از یک واحد پول اروپایی را قبل از سال 1999 میلادی رد کرد و گفت ..اکثر کشورهای عصو اتحادیه اروپاآماده نیستند پیش از سال 1997 میلادی که در پیمان ماستریخت تعیین شده از یک واحد پول مشترک بهره گیرند 0 به گزارش خبرگزاری کشور فرانسه از پاریس /آلن ژوپه/ افزود..
اکثر کشورهای عصو اتحادیه اروپاموفق نمی شوند به یک تشابه اقتصادی لازم از جمله میزان مشخص شاخصهای کلیدی مانند تورم و کسریودجه که در پیمان ماستریخت توافق شده / دست یابند 0 وی که در تلویزیون فرانسه سخن می گفت اصافه کرد ..اکثر کشورها برای بهره گیری ازیک واحد پول مشترک درسال 1997 میلادی آماده نیستند 0 15 سطر تمام /22 - 132 ساعت مخابره 45/18
۰ نفر