۲۱ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7011076
T T
۰ نفر
سیاست گذاری های چین برای جلوگیری از افزایش نقدینگی # پکن خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/8/73 لی پنک نخست وزیر چین روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی برلزوم جلوگیری از افزایش سریع انباشتگی سرمایه در دست مصرف کنندگان تاکید کرد.
وی از مدیران وزارتخانه ها و مسئولان ایالات مختلف خواست تا در این زمینه اقدام و سلامت اقتصادی چین راحفظ کنند0 وی گفت اگر سیاست درستی برای جلوگیری از این موارد اتخاذنشود این مسئله موجب شکستن ثبات قیمت ها و کمبودنقدینگی دولت خواهد شد0 طی سال جاری تعدادی از واحدهای تجاری چین بر خلاف قوانین و مقررات مربوط به کنترل سرمایه در این کشور از طریق ارائه طرحهای ساختگی از امکانات و تسهیلات بانکی استفاده کرده و موجب افزایش نقدینگی شده اند0 دولت چین درنظر دارد با اعمال سیاست هایی نظیر سختگیریهای مالیاتی جلوگیری از افزایش بی رویه حقوقها پاداشها و سوبسیدها کنترل وامهای بانکی ومحدودیت در افتتاح حسابهای پس انداز از روند افزایش نقدینگی دردست مردم جلوگیری کند0 همچنین پرداخت حقوق و پاداش و انجام معاملات بااستفاده از پول رایج بجای چک و اوراق بها دار از دیگرسیاست هایی است که دولت چین در راستای کاهش نقدینگی مردم اتخاذ خواهد کرد0
۰ نفر