۱۲ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7010499
T T
۰ نفر
ایران وقبرس بسط همکاریهای کشاورزی/شیلات و منابع طبیعی رابررسی کردند # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/8/73 ایران و قبرس روز پنجشنبه امکان برقراری همکاری دوکشور در زمینه های کشاورزی/شیلات و منابع طبیعی را مورد بررسی قرار دادند.
وزیر کشاورزی قبرس روز پنجشنبه دردیدار با کاردار جمهوری اسلامی ایران در نیکوزیا تاکید کرد.. کشور پهناور ایران بااب و هوای متنوع از وصعیت جغرافیایی خوبی برای کشاورزی برخوردار است.
وی گفت..دوکشور از ظرفیت های لازم برای همکاری مشترک بهره مندند و این امر زمینه مذاکرات رابرای همکاری های اقتصادی میان دوکشور فراهم می سازد.
۰ نفر