۳۰ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7009593
T T
۰ نفر
برداشت زعفران از18 هزار هکتار مزارع خراسان اغاز شد 000000000000000000000000000000000000000000000000 مشهد س خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/7/73 معاون فنی سازمان کشاورزی خراسان گفت ..برداشت زعفران ازسطح 18 هزار هکتار مزارع جنوب این استان اغازشد.
مهندس جعفریان روزشنبه گفت پیش بینی می شودازاین سطح 95 تن محصول بارزش 54 میلیاردریال برداشت شود.
مناطق تربت حیدریه س بیرجند س گناباد س فردوس س قائن س کاشمر و خواف درجنو ب خراسان ازمستعد ترین مناطق کشت این محصول درجهان سس بشمار میروند0 امسال بدلیل خشکسالی حدود 30 درصد مزارع زعفران جنوب استان خراسان بوسیله تانکرابیاری شد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد