۲۵ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7009224
T T
۰ نفر
3 کشاورز اردبیلی ، 58 تن سیب زمینی در هر هکتار برداشت کردند.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اردبیل س خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/7/73 سه تن از کشاورزان اردبیلی بااستفاده ازشیوه های علمی وبکارگیری روش کشت مکانیزه سطح تولید سیب زمینی درهرهکتار رابه بیش از 2 برابر افزایش دادند.
مهندس موسوی مدیرزراعت وباغبانی سازمان کشاورزی اردبیل گفت این زارعین ازهرهکتار زمین زراعی حدود 58 تن محصول سیب زمینی برداشت کردند.
متوسط برداشت محصول سیب زمینی ازهرهکتار زمین زراعی در شهرستان اردبیل طی سال زراعی جاری 23 تن است.
درسال زراعی جاری 23هزارو500 هکتار ازاراصی استان اردبیل زیرکشت سیب زمینی رفته است.
پیش بینی می شود500 هزارتن سیب زمینی تا پایان فصل برداشت دراردبیل بدست اید.
استان اردبیل یک ششم محصول سیب زمینی کشور را تولید می کند.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد