۲۵ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7006371
T T
۰ نفر
نیوکاسل مرغداران غرب مازندران رامیلیونهاریال متضررکرد # نوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/11/74 به گفته مسوولان تعاونیهای غرب مازندران بیماری نیوکاسل باتلف کردن حدود 300 هزارقطعه مرغ دراین منطقه مرغداران رامیلیونهاریال متضررکرد.
آنان افزودند عدم نظارت بربهداشت کامیونهای حامل ذرت ومواداولیه دان مرغ درشیوع بیماری نیوکاسل موثربوده است .
آنان گفتند ایجادامکانات قرنطینه ای ونظارت دقیق درمبادی ورودی استان وجلوگیری ازفعالیت افرادفاقدصلاحیت درزمینه پرورش طیورازعوامل عمده در حفظ این سرمایه هااست .
براساس آمارموجودتاکنون بیشترین موردتلفات مرغ با115 هزارقطعه درمنطقه نوشهروکمترین مورددرنوربا42 هزارقطعه روی داده است .
حسن محمدی یکی ازمتصدیان مرغداری درتنکابن گفت طی 4 سال گذشته هزینه هر2 هزاردزواکسن نیوکاسل که با200 ریال قابل دریافت بود به 70برابر افزایش یافته است .
وی افزود 15 درصدازمرغهای گوشتی / مادروتخمگذارونیز30 درصدمرغهای محلی درشهرستانهای تنکابن ورامسرباشایع شدن نیوکاسل نابودشده ومرک ومیرهمچنان ادامه دارد.
دیلم صالحی رییس اداره دامپزشکی شهرستان نوشهرشیوع بیماری راموردتایید قراردادوگفت عرضه یک محموله مرغ مبتلا به نیوکاسل درمنطقه که دوماه قبل به این استان حمل شده بودباعث شیوع این بیماری شده است .
وی افزود تنهاراه برای جلوگیری از زیانهای بیشترذبح طیورمرغداریهاقبل ازشیوع آلودگی / دفن بهداشتی مرغهای مبتلاوضدعفونی مرغداریهااست .
به گفته روستاییان منطقه شرق مازندران بیماری نیوکاسل خسارات فراوانی را به مرغهاودیگر طیور خانگی دراین منطقه وارد کرده است .
یک فرد روستایی گفت از حدود 50 قطعه مرغ وجوجه خانگی وی حدود 30 قطعه طی 10 روز گذشته تلف شده اند .
صابری رییس اداره دامپزشکی گنبد روز چهارشنبه گفت با پیشگیریهای به عمل امده این بیماری به مرغداریهای صنعتی منطقه خساراتی وارد نکرده است .
رییس اداره دامپزشکی مینودشت علت تلفات مرغهای خانگی را عدم توجه افراد به توصیه های دامپزشکی دانست .
دکتر ارازی گفت بیشتر روستاییان برای واکسینه کردن طیور اقدام نمی کنند وی افزود در صورت مراجعه روستاییان ادارات دامپزشکی خدمات لازم را ارائه می کند .
به گفته مسئوولین دامپزشکی منطقه در مورد تعداد طیور موجود در روستاها امار دقیقی در دست نیست .
۰ نفر