۱ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7004643
T T
۰ نفر
خط کشتیرانی مسافربری بین بندرلنگه وجزیره کیش دایرشد .
# بندرلنگه / خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/1374 سرویس حمل ونقل دریای فتح المبین درمسیربندرلنگه وکیش بااستفاده ازیک فروندکشتی سریع السیرامروزیکشنبه دایرشد.
مدیرعامل شرکت کشترانی فتح المبین گفت این کشتی قادر است در هرسفر دریایی 170 مسافر وبیش ازبیست تن بار را جابجا نماید ناخدا محسن راد احمدی افزوددر هرهفته چهار سفر دریایی بین کیش وبندر لنگه انجام خواهدشد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد