۲۷ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7004385
T T
۰ نفر

کاهش شدید بهای نفت دربازارنیویورک

۲۷ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7004385
کاهش شدید بهای نفت دربازارنیویورک # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/10/74 گزارشهای مربوط به تصمیم دولت عراق به پذیر ش قطعنامه 986 شورای امنیت درمورد مجوز صدور محدود و مشروط نفت توسط عراق روز سه شنبه بار دیگر موجب تضعیف بازار نفت درنیویورک شد .
براساس اخبار منتشره از بورس نیویورک بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا درساعات پایانی معاملات نوسان زیادی داشته و به شدت افت کرده است .
این درشرایطی است که بهای نفت دربازار آمریکا روز دوشنبه پس از چهارروز روند نزولی و کاهش بهای ان حدود بشکه ای 2 دلار تقویت شده بود و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا بابشکه ای 10 سنت افزایش به هر بشکه 38/18 دلار رسیده بود .
براساس گزارشهای منتشره نزار حمدون نماینده دائم عراق درسازمان ملل به کشورهای غیر متعهد شورای امنیت اطلاع داده است که دولت بغداد موافق اجرای قطعنامه 986 است ، شورای امنیت دراین قطعنامه به عراق اجازه داده است که ظرف مدت شش ماه دومیلیارد دلار نفت صادرکند و منابع حاصله را به حساب ویژه دبیرکل سازمان ملل واریز نماید تادرموارد ویژه ای چون تامین مایحتاج ضروری مردم عراق هزینه شود ، دولت صدام باطرح این مسئله که مفاد قطعانامه 986 دخالت درامور داخلی عراق است بااجرای ان مخالفت کرده است گزارشهای اولیه درمورد این خبر بازار بورس لندن را نیز تحت تاثیر گذارد و بهای نفت برنت رادرمقایسه باروز دوشنبه بشکه ای 29 سنت پائین اورد . پیش بینی می شود باتائید دریافت نامه دولت عراق توسط دبیرکل سازمان ملل بازارهای نفت روز چهارشنبه به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار گیرد .
این تحول به شرطی است که همانند موارد دیگر که اخبار مربوط به پذیر ش قطعنامه 986 شورای امنیت توسط عراق منتشرشده بود ، باتکذیب و یا شروط مختلف دولت صدام مواجه نشود واین خوش بینی همچنان ادامه پیداکند . ح م
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد