۱۲ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7003368
T T
۰ نفر
بیش از 283 هزارتن گندم ازکشاورزان استان کرمانشاه خریداری شد .
# کرمانشاه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/10/1374 کارخرید گندم مازادبرمصرف کشاورزان استان کرمانشاه باخرید 283 هزار و 655 تن گندم استاندارد و 14 هزارو 500تن گندم غیر استانداردپایان یافت .
حشمت ا.. سرلک مدیرسازمان تعاون روستایی استان کرمانشاه روزسه شنبه گفت میزان خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش نشان میدهد.
وی جاری شدن سیل درسال گذشته ووارد آمدن خسارت به مزارع ، زنک زدگی گندم وتبدیل دیم زارها ی گندم به دیگر محصولات راعلت کاهش تولید وخرید آن ذکر کرد.
دراین حال میزان خرید گندم امسال دراستان کرمانشاه بیش ازمیانگین خرید درچهارسال گذشته است .
درسالهای 70 تا 73 به ترتیب 140 هزار ، 243 هزار، 422 هزارو 320 تن گندم مازادبرمصرف کشاورزان این استان خریداری شد.
۰ نفر