۱۲ دی ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7003331
T T
۰ نفر
8/1 میلیاردریال اعتبار خسارت سیل واحدهای مسکونی وتجاری استان کرمانشاه هزینه شد.
# کرمانشاه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/10/1374 مدیرکل بنیادمسکن استان کرمانشاه اعلام کرد8/1 میلیاردریال طی سالجاری صرف بازسازی واحدهای مسکونی وتجاری خسارت دیده ازسیل دراین استان شد.
درپاییز سال گذشته وبهار امسال درسطح استان به 2500 واحدمسکونی وتجاری براثر جاری شدن سیل بین 5 تا 100 درصدخسارت وارد آمد.
وی افزود کل اعتبارات تخصیصی برای جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی وتجاری سه میلیاردریال است که 2/1 میلیاردریال دیگر آن بتدریج هزینه خواهدشد.
۰ نفر