۱۴ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7001553
T T
۰ نفر
بهره برداری ازفازیک مجتمع فنی عملیاتی سازمان خدمات هلیکوپتری اغازشد # کرج - خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/9/1374 باحضورمهندس غلامرضااقازاده وزیرنفت ورئیس مجمع عمومی سازمان خدمات هلیکوپتری روزسه شنبه بهره برداری ازفازیک مجتمع عملیاتی اموزشی سازمان خدمات هلیکوپتری واقع درپل کردان کرج اغازشد.
درمراسم افتتاحیه این مجتمع رئیس هیئت مدیره سازمان خدمات هلیکوپتری با ارائه گزارشی ازفعالیت های این سازمان افزود سازمان خدمات هلیکوپتری از زمان الحاق ان به وزارت نفت درمهرماه سال 65 تاکنون حدود 94 هزار ساعت پرواز انجام داده که بخش بیشتران درمناطق نفت خیزکشوروپروژه های عمرانی بوده است .
سیدحسن شفتی گفت : فعالیت های سازمان خدمات هلیکوپتری درشش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصدافزایش داشته است.
به گفته وی سازمان خدمات هلیکوپتری هم اکنون دارای 9 ایستگاه عملیات فعال درنقاط مختلف کشوراست .
دراین مراسم مدیرعامل سازمان خدمات هلیکوپتری گفت برای این مجتمع که در زمینی به مساحت 44هکتاربناگردیده دارای باند/ تاکسیرو/پارکینک /اشیانه انبارتدارکات / ساختمان اموزشی ومسکونی اداری وسیستم ارتباط رادیوئی می باشد بایک هزارو50 میلیون ریال هزینه شده است .
۰ نفر