۱۶ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6999602
T T
۰ نفر
2 هزارصادرکننده اموزشهای مختلف درزمینه صادرات رافراگرفتند # بندرعباس - خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/08/1374 معاون مرکز توسعه صادرات ایران اعلام کرد از ابتدای سال جاری 30 دوره درزمینه صادرات برگزارشده و 2 هزار نفرازصادرکنند گان کشور اموزش دیده اند.
منوچهرامامی روزسه شنبه در همایش اموزش صادرات وبازاریابی در بندرعباس گفت این دوره هادرزمینه های بازاریابی -اموربانکی ومالی -ارزی - بسته بندی -حمل ونقل -بیمه -گمرک تشکیل شده است .
وی افزود تاپایان امسال نیز40 دوره دیگربرای اموزش صادرکننده گان برگزارخواهد شد.
وی گفت از سال68تاکنون بیش از130دوره درزمینه صادرات تشکیل شده و بیش از9 هزار نفر اموزش دیده اند.
درجلسه اغاز به کار این همایش حجت الاسلام والمسلمین نعیم ابادی نماینده ولی فقیه وامام جمعه بندرعباس گفت سالانه هزاران تن ازانواع محصولات کشوربراثر نداشتن زمینه صادرات مناسب ازبین می رود .
وی افزود دست اندارکاران اقتصادی بایستی باتدوین برنامه های منظم وبازاریابی ازهدررفتن سرمایه ها جلوگیری کنند.
دراین همایش که تا18 ابانماه جاری ادامه دارد تجار -پیله وران با قوانین ومقررات صادرات وبازاریابی محصولات غیر نفتی اشنا خواهندشد .
۰ نفر