۱۶ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6999590
T T
۰ نفر

صدتن سماق در گناباد تولید شد

۱۶ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6999590
صدتن سماق در گناباد تولید شد 0000000000000000000000000000 گناباد- خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/08/74 یک صد تن سماق به ارزش اقتصادی 400 میلیون ریال امسال درشهرستان گناباد تولید شد.
مدیر کشاورزی گناباد گفت این میزان محصول از 350 هزار اصله درختچه سماق برداشت شده است.
۰ نفر