۲۴ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6997938
T T
۰ نفر
میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان کاهش یافته است .
# تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/7/74 وزیر بهداشت ،درمان واموزش پزشکی در گردهمائی روز جهانی غذا اعلام کرد :با اجرای موفقثت آمیز برنامه ترویج تغذیه با شی ر م ک آدر و ت وزی ع م ن آس ب ت ر م وآد غذآء ی ،میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان کاهش یافته است .
در این گردهمائی که روز دوشنبه در ئزارت کشاورزی برگزار شد دکتر علیرضا مرندی گفت سوء تغذیه پروتئین ،انرژی کودکان زیر پنج سال را به طور عمده تحت تاثیر قرار می دهد و بارزترین اثر ان کم وزنی است .
وی گفت جمعیت کشور تا سال 2000میلادی /پنجسال دیگر به حدود 69میلیون نفر که این جمعیت در 20 سال اینده به 100 میلیون نفرخواهد رسید .
وی افزود بررسی مصرف مواد غذائی در سالهای متمادی نشان می دهدکه 25 تا 30 درصد جمعیت کشور کمتر از حد نیاز انرژی و پروتئین دریافت کرده است .
بگفته مرندی در نیمی از استانهای کشور به طور تقریب از هر 4 نفر یک نفر در معرض خطر کمبود کمی و یک نفر در معرض خطر کمبود کمی و کیفی /یک نفر دارای بیش خواری و تنها یک نفر به صورت متعادل غذا مصرف می کند .
دکتر مرندی گفت در جهت بهبود وضع تغذیه اقدامات اساسی و زیر بنائی که لازمه تقویت همکاریها و هماهنگی بین بخشهای ذیربط می باشد مورد نیاز است که با عزم راسخ نسبت به تحقق ان اقدام خواهد شد .
وی در بخش دیگری از سخنان خودگفت در راستای ارتقاء امنیت غذائی مشارکت مردم بیش از پیش باید مورد توجه باشد و این امر پیش شرط بهبودتولید مواد غذائی ،دسترسی مستمربه غذا و برنامه های بهبود وضع تغذیه می باشد وزیر بهداشت و اموزش پزشکی در پایان سخنان خود گفت تجارب جهانی نشان می دهد که حل مشکل سوء تغذیه و بهبود وضع تغذیه در یک جامعه به معنای وسیع ودراز مدت بدون توسعه همه جانبه ممکن نیست ودرگیر شدن وهماهنگی همه بخش های مرتبط را می طلبد .
در ادامه این گردهمائی محمد جواد ایروانی قائم مقام وزیر جهاد سازندگی گفت در شرایط حاضر غذای 13 درصد جمعیت کشور از خارج کشور تامین می شود و 30 درصد مواد غذائی در نتیجه ضعف امکانات تبدیل و نگهداری ضایع می گردد که معادل غذای 15 تا 20میلیون نفر است .
وی گفت با توجه به افزایش جمعیت و با فرض ثبات مصرف فعلی به حدود 15 میلیون تن گندم ،5/2میلیون تن برنج ،3 میلیون تن سیب زمینی،790هزار تن حبوبات نیاز خواهیم داشت .
ایروانی سپس مهمترین اهداف کمی برنامه دوم در رابطه با وظایف وزارت جهاد سازندگی را تشریح کرد وگفت : تولید گوشت قرمز به 5/3میلیون تن شیر به 8/24 میلیون تن ،گوشت مرغ به 5/3میلیون تن وتخم مرغ به 9/2میلیون تن در پنج سال اجرای برنامه افزایش می یابد .
قائم مقام وزارت جهاد سازندگی در پایان سخنان خود گفت برای رسیدن به اهداف مورد نظر تلاش جمعی و همفکری همگانی با مشارکت اقشارمردم و همه دستگاههای اجرائی و پژوهشی لازم است تا در بستر برنامه ریزی دقیق و جامع استفاده مناسب از امکانات موجود در راستای کاهش فقر و تفاوتهای موجود و حصول به امنیت غذائی مطلوب امکان پذیر باشد .
پس از سخنان ایروانی اقای جمال احمد نماینده فائو در ایران پیام ژاک دیوف دبیر کل فائو را که به مناسبت پنجاهمین سالگرد روز جهانی غذاصادر شده است قرائت کرد .
مراسم روز جهانی غذا با پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران که توسط مهندس جلال رسول اف قائم مقام وزارت کشاورزی قرائت شد اغاز گردید .
درپایان این مراسم 42تن از کشاورزان ،دامداران ،باغداران ،صیادان ،مرتع داران وعشایر نمونه لوح تقدیر و جوائزی دریافت کردند .
۰ نفر