۲۴ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6997917
T T
۰ نفر

616 هزارکیلوگرم گلاب ازکاشان به خارج صادرشد.

۲۴ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6997917
616 هزارکیلوگرم گلاب ازکاشان به خارج صادرشد.
# کاشان - خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/7/74 616 هزارکیلوگرم گلاب به ارزش 300 میلیون ریال طی نیمه اول امسال از کاشان به خارج ازکشورصادرشد.
به گفته رئیس اداره استانداردوتحقیقات صنعتی کاشان این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نطروزن 184 درصدوازلحاظ ارزش 293 درصد افزایش نشان می دهد.
محمدرضاارین افزوداین میزان گلاب پس ازبررسی کیفیت وتطبیق باموازین استانداردبه کشورهای المان - انگلستان -استرالیا- سوئد- لبنان و بحرین صادرشد.
۰ نفر