۸ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6996815
T T
۰ نفر
عملکرد 8 ماهه بودجه سال مالی جاری ترکیه تشریح شد # انکارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/7/74 درامد و هزینه های 8 ماهه اول سال جاری میلادی بودجه ترکیه به ترتیب 830 ترلیون و 589 میلیارد، و 939 ترلیون و 909 میلیارد لیرترکیه اعلام شد0 بنا به امار سازمان خزانه داری ترکیه که روز شنبه انتشار یافت ، درامد بودجه ترکیه تنها طی اگوست ماه گذشته به 124 ترلیون و 391 میلیارد و هزینه ها نیز به 130 تریلیون و 291 میلارد لیرترکیه رسید0 براساس همین امار کسری بودجه ترکیه در ماه اگوست برابر 5 تریلیون و 531 میلیارد لیرترکیه و در 8 ماه اول سالجاری میلادی نیز بالغ 109 تریلیون و 320 میلیارد لیرترکیه بود0 طی این دوره 8 ماهه بیشترین سهم در هزینه های بودجه ترکیه راپرداخت بهره واهای داخلی و خارجی دولت تشکیل می دهد0 ترکیه در این دوره 258 تریلیون و 243 میلیارد لیرترک بابت سررسید بهره وامهای داخلی و معادل 61 تریلیون و 902 میلیارد لیرترکیه بابت سر رسید بهره دیون خارجی و در مجموع 320 ترلیون و 145 میلیارد لیرترکیه پرداخت کرد0 در 8 ماه اول سالجاری میلادی برابر 644 تریلیون و 459 میلیارد لیرترکیه از درامدهای بودجه ترکیه را درامدهای مالیاتی تشکیل می دهد.
۰ نفر