۸ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6996811
T T
۰ نفر
اجلاس شورای عالی استاندارد به ریاست اقای هاشمی رفسنجانی برگزارشد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی - 8/7/74 نودودومین اجلاس شورای عالی استاندارد به ریاست اقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری ورییس شورای عالی استاندارد تشکیل شد.
دراین جلسه که در استانه سالروز جهانی استاندارد برگزارشد تصویب اجرای اجباری استاندارد انواع نمک طعام بویژه نمک ید دار/ جعبه های مقوایی مورد مصرف درمواد غذایی وشیرینی مورد تصویب قرارگرفت.
دراین جلسه همچنین مقررشد استانداردملی برای تولیدوکاربرد پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران دراماکن عمومی رسمی اجباری اعلام گردد.
همچنین بنابه پیشنهاد موسسه استاندارد باتفویض اختیار به شرکت گسترش خدمات بازرگانی به منظور نظارت براجرای استاندارد سردخانه موافقت و مقررگردید شرکت مذکور حسب ضوابط ابلاغی همگام باموسسه استاندارد اقدام کند.
دراین جلسه همچنین ترویج واجرای استانداردهای ملی وجهانی واز جمله نظارت بر اجرای استانداردهای ایزو9000 وتایید صلاحیت شرکتهای مجری از سوی موسسه استاندارد مورد تاکید قرارگرفت.
دراین زمینه مقررشد رسانه های ارتباط جمعی وبویژه صداوسیما همکاری موثر ومستمری برامر ترویج کیفیت تولیدات ورعایت استانداردهای ملی وجهانی باموسسه داشته باشند.
درابتدای این جلسه رییس موسسه گزارشی از فعالیتهای یکساله وبرنامه های موسسه دربرنامه دوم کشور رابه استحضار رساند.
وی گفت.. همزمان باسالروز جهانی استاندارد رییس سازمان بین المللی استاندارد باسفر به ایران از چند واحد موفق تولیدی بازدید خواهدکرد.
۰ نفر